exekuce srážkami se mzdy

Dotaz ze dne 14. 10. 2009 20:10.

Otázka

Jako právnická osoba jsem uzavřel v roce 2003 úvěrovou smlouvu s bankou, která byla jištěna směnkou s osobním avalem, včetně avalu manželky. Firma svému závazku nebyla schopna dostát, v současné době již máme s manželkou rozdělené společné jmení manželů, ale nyní byla nařízena exkuce na její mzdu. Dá se nějakým způsobem této exekuci bránit, případně ji oddálit. Manželka pracuje ve státním sektoru, práci opustit nechce, ale srážky jsou tak vysoké, že nejsme schopni finančně tuto situaci zvládnout.

Děkuji za odpověď případně radu.

Odpověď

Dobrý den,

Vaše manželka neodpovídá přímo za splacení půjčky, ale pakliže věřitel vymáhal svoji pohledávku přes směnku, na které byla uvedena jako směnečný ručitel, tak se může věřitel domáhat uspokojení ze směnky vůči veškerému, tudíž i jejímu osobnímu, majetku. Budu-li vycházet z toho, že směnka byla sepsána platně a nedošlo k žádným procesním pochybením, je exekuce na mzdu manželky (směnečného ručitele) zcela v souladu se zákonem.

Odložení exekuce je výjimečnou záležitostí, která příchází v úvahu pouze v případech, kdy z nějakého přechodného důvodu (např. nemoc), by exekuce měla pro povinného zvlášť závažné následky a oprávněného odklad zvlášť nepoškodí. Z dotazu neplyne, že by zde byly nějaké skutečnosti, na základě kterých by bylo smysluplné o odklad žádat.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším