Exekuce prodejem nemovitostí

Dotaz ze dne 7. 10. 2009 14:19.

Otázka

Dobrý den. Nezaplacením zákonné pojistky vznikl dluh ve výši 2127 Kč, který pojišťovna vymáhá prostřednictvím ex.úřadu formou exekuce prodejem nemovitostí, a to staveb.parcely, pozemkové parcely a RD na parcele, vše v odhadné ceně cca 6 mil. Kč. Celková částka, kterou exekutor požaduje je 24.565 Kč. Dne 9.7.09 zaslal exekutor výzvu ke splnění, na základě které jsem ihned odeslala dop.dopis s žádostí o splátk.kalendář s tím, že jsem samoživitelka bez zdan.příjmů a starám, se o 2 děti a jsem schopna měsíčně splácet 1000 kč. Na tento dopis mi nebylo nikdy odpovězeno ale splácela jsem každý měsíc (7,8,9) po 1000 kč složenkou, tedy jsme již pohledávku uhradila a nyní splácím náklady. Dne 7.10. jsem obdržela exekluční příkaz k provedení prodeje vydaný dne 24.8. Může exekutor prodat nemovitosti v mil.hodnotě k splacení dluhu a nákladů v daleko nižší ceně než máhodnotu majetek ? Má povinnost odpovědět na můj návrh na splátk.kalendář ? Je možné se nějak bránit abych nepřišla o dům, ve kterém bydlí i nemocní rodiče a děti ?

Odpověď

Dobrý den, doporučuji podat návrh na zastavení exekuce prodejem dané nemovitosti z důvodu její nepřiměřenosti. Exekutor by měl volit takový způsob exekuce, jež je přiměřený výši dluhu. Návrh se adresuje soudu, který exekuci nařídil. Alespoň orientační vzory naleznete na http://www.bad-bull.com/files/smlouvy/navrh_na_zastaveni_exekuce_podany_povinnym.pdf, http://vzory.okamzite.eu/03zv-vzor-navrh-opravneneho-na-zastaveni-vykonu-rozhodnuti.html. Kromě výše pohledávky a hodnoty majetku, bude hrát roli i to, zda může exekutor vymoci prostředky jiným způsobem(např. přikázáním pohledávky z účtu, exekuce na peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek). Exekutor není povinen odpovídat na návrh na splátkový kalendář. Zákon neupravuje uzavření splátkového kalendáře. Exekutor by ani neměl splátkový kalendář uzavírat, jelikož je jeho povinností vymoci prostředky co nejrychleji. Uzavření splátkového kalendáře by mohlo být považováno za porušení této povinnosti. Někteří exekutoři se ústně s povinným domluví, že pokud bude povinný hradit rozumnou částku, nebude nic konat. To bohužel není zárukou, že tak učiní. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším