exekuce manzel

Dotaz ze dne 6. 10. 2009 20:03.

Otázka

Dobry den, manzel ma nekolik exekuci, dluhy nadelal jeste za svobodna, zanedbali jsme podepsani predmanzelske smlouvy, chci se zeptat jestli existuje nejaka smlouva jako predmanzelska, ktera bude ochranovat me a muj majetek, ale podepsana az po svatbe. dekuji a preji pekny den.

Odpověď

Dobrý den, pakliže vznikly dluhy před uzavřením manželství, mohou být uspokojeny jen z majetku, který je ve výlučném vlastnictví manžela (majetek nabytý před manželstvím, majetek nabytý dědictvím, darem, restitucí).Je třeba upozornit na to, že lze vést exekuci srážkami ze mzdy manžela a přikázáním pohledávky z bankovního účtu na jeho jméno. Nelze je uspokojit z majetku patřícího do společného jmění nebo z Vašeho výlučného majetku (účet na Vše jméno, Vaše výplata, majetek, který jste nabyla před uzavřením manželství). Pokud by byl takový majetek postihnut výkonem rozhodnutí či exekucí, doporučuji podat vylučovací žalobu tj. aby soud vyloučil dané věci z exekuce, jelikož je není možné pro tyto dluhy postihnout. Věřitelé zda však mají možnost podat k soudu návrh na konkurz (v současnosti tzv. insolvenční návrh), přičemž v případě prohlášení konkurzu by společné jmění zaniklo, druhý z manželů by se správcem konkurzní podstaty provedl vypořádání majetku a podíl dlužícího manžela by byl použit na úhradu dluhů (a nákladů exekuce). Zákon upravuje možnost upravit si rozsah společného jmění prostřednictvím smlouvy formou notářského zápisu nebo soudu. Soud zúží společné jmění manželů pokud je jeden za manželů podnikatelem nebo z vážných důvodů (např. alkoholismus, „chronické“ zadlužování). Notář může sepsat smlouvu upravující rozsah společného jmění z jakéhokoliv důvodu (resp. důvod nezjišťuje). Oba způsoby jsou však účinné od doby sepsání/rozhodnutí soudu, nepůsobí zpětně. Je také třeba upozornit, že smlouva formou notářského zápisu je vůči třetím osobám účinná jen tehdy, pokud znají její obsah. Pakliže by některý z manželů přebíral závazek, musel by druhou stranu seznámit s obsahem této smlouvy. V opačném případě by mohla druhá strana jednat jako by smlouva neexistovala. Kdybyste smlouvou nebo soudně vymezili něco ze společného majetku do výlučného vlastnictví manžela, umožnili byste, aby to bylo postiženo pro dluhy manžela z doby před manželstvím. Podle mého názoru není v této situaci (pokud manžel nepřebírá závazky i v době trvání manželství) věc řešit a v případě postižení společného nebo Vašeho majetku se bránit vylučovací žalobou. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším