Exekuce na obchodní podíl společnosti

Dotaz ze dne 19. 7. 2009 15:56.

Otázka

Dobrý den. Vzhledem k nahromaděným závazkům jsem se rozhodl koncem loňského roku ukončit svou činnost jako OSVČ. Bohužel mi zbylo několik dluhů, které ale chci postupně splácet. Vzhledem k mým znalostem v oboru jsem se ale letos stal jednatelem a společníkem v s.r.o., kde mohu své znalosti lépe využít. Před nedávnem ale přišlo na s.r.o. exekuční rozhodnutí postižením práva povinného na obchodní podíl společnosti za můj dluh ve výši 4.052 Kč z předešlé OSVČ činnosti, kdy exekutor z Přerova požaduje vypořádací podíl ze společnosti, tedy 100.000 Kč. Uvedený dluh 4.052 Kč jsem 12.6.2009 uhradil vkladem na BÚ oprávněného, ale dopis z ex.úřadu byl napsán téhož dne, kdy jsem zároveň oprávněnému napsal, že jsem dluh uhradil, tedy 12.6.2009 a byl mi doručen až 9.7.2009 (odeslán z EÚ 8.7.2009). Jak mám, prosím, dál postupovat ? Nejsem zaměstnanec s.r.o., jsem OBZP a pouze odměny ze společnosti jsou jediým příjmem, kterým mohu hradit své předchozí dluhy.

Odpověď

Dobrý den,

v exekučním řízení je třeba podat k soudu návrh na částečné zastavení exekuce na základě toho, že jste dne 12.6.2009 uhradil dlužnou částku povinnému. Soud by měl následně zastavit exekuci co do částky 4 052 Kč, nicméně exekuce bude pokračovat pro náklady řízení a odměnu exekutora. Zbytek vymáhané částky tak buď exekutorovi uhradíte, nebo je třeba počítat s tím, že exekutor v rámci exekuce zpeněží Váš členský podíl. Samozřejmě se můžete zkusit dohodnout na splátkách - záleží na exekutorovi a oprávněném. Vyloučit nelze ani to, že byste podal k soudu návrh na zastavení exekuce na obchodní podíl z důvodu toho, že exekutor v rozporu s ustanovením § 47 odst. 1 exekučního řádu zvolil zřejmě nevhodný způsob exekuce, jelikož je zde zjevný nepoměr mezi výší vymáhané částky a hodnotou obchodního podílu ačkoliv exekutor měl možnost tyto prostředky získat přiměřenější formou (např. přikázáním pohledávky z bankovního účtu).

Zřejmě nejbezpečnější a teoreticky finančně nejvýhodnější by bylo zaplatit exekutorovi vše (včetně částky již uhrazené přímo oprávněnému) ve lhůtě, kterou Vám exekutor stanovil v písemné výzvě k dobrovolnému uhrazení pohledávky (15 dnů). V případě takovéhoto postupu by totiž bylo možné požadovat, aby Vám exekutor vrátil 50 % své odměny (sleva za "dobrovolnou úhradu"). Zdvojenou platbu 4 052 Kč by pak bylo třeba vymáhat po oprávněném coby bezdůvodné obohacení. Toto však představuje praktické riziko, jelikož s vrácením dvakrát zaplacených 4 052 Kč mohou být takové potíže, že za to sleva na odměně nemusí stát.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším