Exekuce po rozvodu

Dotaz ze dne 17. 7. 2009 10:26.

Otázka

Dobrý den,zajímalo by mě,zda můžu být s dcerkou postihnuta exekucí v případě,že jsem rozvedená a dluhy jsou pouze bývalého manžela.Nikde nefiguruje mé jméno.Bývalý manžel uzavřel spoustu půjček během trvání manželství,avšak bez mého vědomí.Vše jsem se dovídala až s odstupem času.Byt je družstevní,nábytek byl pořízen z peněz,které jsem dostala darem pouze já,pouze elektronika a doplňky byly již pořizováný ze společných peněz.Rozvod proběhl dohodou a u majetkového vypořádání manžel souhlasil,že veškerého vybavení bytu přenechává mně a zároveň součástí dohody je dodatek,ve kterém se zavazuje veškeré dluhy uhradit ze svého.Trvalé bydliště již u mě nemá,ale pošta stále chodí k nám.V případě nařízení exekuce musím být obeznámena i já?Obávám se situace,že jednoho dne dorazím domů a budu mít zapečetěný byt a majetek skonfiskován.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v první řadě neuškodí konstatovat, že zcela bez vztahu k dluhům je Vaše dcera. O odpovědnosti za dluhy jejího otce by u ní bylo možné mluvit pouze v případě, pokud by na ní dluhy přešly v rámci dědického řízení (čemuž se dá v případě potřeby vždy vyhnout zřeknutím se dědictví).

Co se týče dluhů Vašeho bývalého manžela, tak je třeba zkoumat, zda-li se jedná opravdu čistě o dluhy Vašeho bývalého manžela. U dluhů, které byly co do svého rozsahu zjevně "nad Vaše poměry" a ke kterým jste nedala souhlas, je celkem zřejmé, že jde o osobní dluhy Vašeho bývalého manžela. U drobných dluhů však souhlas obou manželů není nutný k tomu, aby takovýto dluh byl součástí společného jmění manželů (SJM). V současnosti existuje judikatura Nejvyššího soudu ČR, podle které ani za takovéto dluhy spadající do SJM neodpovídá ten z manželů, který příslušné smlouvy neuzavřel. Jde sice o SJM, ale o SJM, která je ve své podstatě jen jednoho z manželů - právnicky i logicky poněkud zvláštní závěr, ale jediný kdo v takovýchto věcech může kontrolovat závěry Nejvyššího soudu ČR je Nejvyšší soud ČR. Vzhledem k tomuto lze předpokládat, že v případě soudního či rozhodčího řízení bude coby dlužník (povinný) označen pouze Váš bývalý manžel a nikoliv Vy. Toto znamená, že by exekuce měla být vedena pouze proti němu a nikoliv proti Vám, ale bohužel to ještě neznamená, že by se Vás exekuce nemohla nijak dotknout.

U exekuce na jednoho z manželů platí to, že v rámci exekuce může být postižen jednak osobní majetek dotčeného manžela a dále společné jmění manželů. Režim společného jmění manželů se uplatní i na nevypořádané jmění v době po rozvodu. Ve Vašem případě sice došlo k vypořádání, ale pouze k vypořádání dohodou, takže nelze vyloučit, že by se některý z věřitelů zkusil dovolat neplatnosti takovéto dohody na základě toho, že vypořádání majetku dle této dohody poškozuje věřitele (typicky situace, kdy jeden z manželů získá veškerá aktiva, zatímco pasiva převezme druhý z manželů, takže ve výsledku není pasiva z čeho uspokojit). V takovémto případě by bylo v souladu se zákonem, aby došlo k exekuci věcí, které jste dle dohody o vypořádání společného jmění získala do svého vlastnictví.

Druhý okruh problémů vzniká nezávisle na existenci manželství a způsobu vypořádání. U movitých věcí není zpravidla jednoznačný vlastník (minimum movitých věcí podléhá registraci) a tak se stává, že exekutor (oprávněný vstoupit v podstatě kamkoliv) dojde k mylnému závěru ohledně toho, komu ta která movitá věc patří a exekučně postihne věci nepatřící povinnému. V takovémto případě je zcela na skutečném vlastníku, aby se pokusil dohodnout na vyloučení těchto věcí z exekuce a pakliže dohoda není možná, je nezbytné podat k soudu tzv. vylučovací žalobu. Bez ní se věc prodá v dražbě bez ohledu na omyl v osobě vlastníka.

Trvalý pobyt u Vás bývalý manžel nemá a tak by dalším krokem mělo být důsledné nepřebírání pošty, respektive vracení všech bývalému manželovi adresovaných zásilek zpět na poštu s tím, že se adresát odstěhoval (případně, pokud ji znáte, uvést aktuální adresu). Pokud jde o riziko, že by se věřitelé domáhali vydání majetku, který jste dle dohody o vypořádání společného jmění dostala, je třeba uvážit, jakou hodnotu tyto věci představují. Pakliže jde o hodnotnější věci, které by věřitelům "stály za námahu" bohužel nezbývá než počítat s tím, že se k tomuto majetku může některý z věřitelů přihlásit.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším