Exekuce na bankovní účet a životní minimum

Dotaz ze dne 15. 7. 2009 19:24.

Otázka

Dobrý den, dceři bylo doručeno rozhodnutí o exekuci. Vzhledem k tomu, že určitá část předmětné částky již byla uhrazena doložila dcera tuto skutečnost danému exekutorskému úřadu. Přesto jí byl zablokován bankovní účet, respektive se na účtě objevila dotyčná částka v mínusu včetně toho obnosu, který již byl splacen. Zároveň jsou prováděny srážky ze mzdy. Má v tomhle případě nárok na životní nebo existenční minimum? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, pokud dcera uhradila část dluhu a exekuce je vedena na původní částku, pak lze podat k soudu, který exekuci nařídil návrh na částečné zastavení exekuce. Tímto návrhem se bude domáhat, aby byla exekuce zastavena v rozsahu uhrazené částky. Nenašla jsem na internetu požadovaný vzor, ale lze využít vzor na http://vzory.okamzite.eu/03zv-vzor-navrh-opravneneho-na-zastaveni-vykonu-rozhodnuti.html s tím, že nepůjde o návrh oprávněného, ale povinného a jen o částečné zastavení exekuce.

Exekutor nemusí použít jen jeden způsob exekuce, může použít kombinaci více způsobů. Často volí právě srážky ze mzdy a zablokování účtu, čímž dostanou dlužníka do jakýchsi kleští – co není strženo ze mzdy je postiženo zablokováním účtu. V těchto situacích je na místě zvolit jinou formu výplaty mzdy. Pokud jde o srážky ze mzdy, pak musí dceři zbýt tzv. nezabavitelná částka (její výši zjistíte např. na http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-09.php?stayform=true). Toto se však nevztahuje na exekuci na účet, kde může být postižena celá částka. Pokud by dcera žádala o nějaké dávky (dávky státní sociální podpory či hmotné nouze – více informací na www.mpsv.cz), pak se jí započítává čistý příjem, nikoliv příjem po provedení srážek ze mzdy. Pakliže je bez prostředků v důsledku srážek ze mzdy a zablokování účtu, lze zkusit zažádat o dávku hmotné nouze – mimořádná okamžitá pomoc. Žádost se podává na městském úřadě na odboru hmotné nouze. Tato dávky, pokud bude přiznána by mohla pomoci překlenout období, kdy bude zbývající část mzdy vyplácena jinak než na zablokovaný účet. Za Občanskou poradnu o.s. Společnou cestou Květa Kudová

Souhlasím se vším