Nákup nemovitosti v dražbě,od exekutorské kanceláře.

Dotaz ze dne 3. 7. 2009 15:04.

Otázka

Dobrý den.V roce 2005 jsem zakoupil v dražbě,od exekutorské kanceláře pozemek.Za pozemek jsem zaplatil hotově ihned po dražbě,oproti dokladu.Pozemek byl na mě převeden v Katastru nemovitostí,zaplatil jsem na FŮ daň a každý rok řádně platím daň z nemovitosti.Cca dva měsíce po zakoupení nemovitosti,jsem nahlédl do výpisu z katastru a pozemek byl již na mě převeden(přepsán).Před dvěma dny,jsem jen tak náhodou nahlédl do výpisu znovu a zjistil jsem,že je tam několik záznamů!Exekuce,Soudcovské zástavní právo(snad to uvádím správně),atd.Bývalý majitel byl(a asi stále je)velmi zadlužený.Nerozumím ale tomu,proč mi někdo na pozemek uvalí exekuci,když jsem ho řádně zakoupil v dražbě,nikde nikomu prokazatelně nic nedlužím a s dluhy předchozího majitele nemám nic společného!V sousedství tohoto pozemku mám ještě pozemky další,(i jako spoluvlastník),tam ale dle výpisu žádný záznam není.Pokud bych byl sám dlužníkem,byla by jistě exekuce uvedena i tam.Prosím o radu.Co mohu v této situaci dělat?Přestože jsem nedlužící,každý,kdo do výpisu nahlédne,mě musí mít za dlužníka a to mi samozřejmě velmi kazí pověst!Lze se proti tomuto stavu nějak bránit?Aby za nějaký čas nepřišel nějaký jiný(nebo i stejný)exekutor a nenabídl mi mojí vlastní nemovitost k opětovnému zakoupení v dražbě?Nebo aby dokonce po mě nepožadovali zaplatit dluhy,které má/měl bývalý majitel?Za krajní řešení považuji,obrátit se na sdělovací prostředky.Velmi děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den, pokud jde o nové záznamy o exekuci či soudní zástavě, je třeba obrátit se na soud, který toto nařídil s tzv. vylučovací žalobou tj. aby soud danou nemovitost vyloučil z exekuce, jelikož nepatří povinnému. Zřejmě vycházeli ze starých údajů a nevšimli si, že nemovitost změnila majitele. Je možné, že postačí informovat soud, že nemovitost změnila majitele a není tedy možné provádět exekuci pro dluh bývalého vlastníka. Méně pravděpodobná je varianta, že tato práva existovala již v době dražba a byla v katastru zapsána. Pak by dražební vyhláška a usnesení o příklepu měly obsahovat, co se stane s právy váznoucími na nemovitosti. Zda zaniknou nebo je vydražením převezme vydražitel. Jelikož zmiňujete, že jste nahlížen do výpisu z katastru již dříve a žádná práva tam zapsána nebyla, přikláním se spíše k první variantě. Za Občanskou poradnu o.s. Společnou cestou Květa Kudová

Souhlasím se vším