exekuce vsech davek

Dotaz ze dne 3. 6. 2009 12:46.

Otázka

Dobrý den mám dotaz zda mi může být zabaven přízpěvek na bydlení plus sociální dávky .jsem sama se 4letou dcerou .O tec mi dlužil výživné ,které mi teď doplatil najednou. Já mám exekuci a tímto mi bylo řečeno , že mi může být vše zabaveno,když jsem dostala od otce vyrovnání .Bohužel jsem i bez zaměstnání a na těchto dávkách jsem závislá. Tudíž v téhle době jsem bez veškerých prostředků,jelikož co mi otec dítěte dlužil jsem použla pro dceru . Děkuji za odpověˇa radu kam se mám obrátit Žáková

Odpověď

Dobrý den,

pakliže jste v exekuci, je třeba na prvním místě změnit výplatu veškerých peněžních prostředků tak, aby Vám nic nechodilo na účet. Dle poměrně častého právního názoru totiž mohou být prostředky na bankovním účtu postiženy bez omezení, byť jde o platby, které by sami o sobě být postiženy nemohly, respektive mohly být postiženy jen částečně.

Jinak řečeno: jestliže Vám např. mohou ze mzdy 10 000 Kč, srážkami ze mzdy srazit pouze 1 408 Kč, tak to nevylučuje, aby Vám zbytek mzdy zabavili prostřednictvím přikázání pohledávky z účtu.

Výživné jsou prostředky určené dceři a tudíž sami o sobě nemohou být exekučně zabavany pro Vaše dluhy. Pakliže jsou však tyto prostředky připsány na Váš účet, pak již nejde o peníze dcery, ale o Vaši pohledávku vůči bance (kterou lze exekučně zabavit) a dceři vzniká pohledávka vůči Vám.

Pomineme-li otázku "černé díry", kterou při exekuci představuje bankovní účet, tak "přímo" postižitelné jsou v exekuci náhrady mzdy (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti), ale výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky, sociálné péče, dávky v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bylední a dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově. Dále je dobré upozornit na to, že přídavek na dítě není příjmem rodiče, ale dítěte (tudíž na něj nejde "přímo" nařídit exekuce pro dluhy rodiče).

Stejně problematická jako bankovní účet může být hotovost. Ta se totiž v rozsahu jdoucím nad 1 000 Kč exekučně zabavuje, aniž by bylo možné zkoumat původ těchto peněz a je i dosti problematické prokazovat, že jde o hotovost náležející někomu jinému než Vám. O problému zabavování hotovosti jste možná slyšela v souvislosti s Chomutovem - tam došlo právě k tomu, že si exekutor počkal, až budou přímo nezabavitelné soc. dávky vyplaceny v hotovosti a následně je zabavil coby hotovost přesahující 1 000 Kč.

Situace, kdy není možné mít peníze na účtu, u sebe ani v domácnosti je samozřejmě poněkud "šílená" a proto se lze setkat s tím, že lidé žádají o oddlužení nikoliv proto, aby se jim část dluhu odpustila, ale kvůli možnosti "zmražení" probíhajících exekucí.

Zkusit lze i soudní ochranu - podat v případě takovéhoto postupu nárh na zastavení exekuce z důvodu nevhodnosti, jelikož kombinace několika způsobů exekuce může vést k likvidačním důsledkům, které právo nepochybně neočekává a nepřipouští. Toto je ovčem pouze jeden z právních názorů - není na škodu zkusit podat návrh na zastavení exekuce, ale nelze jasně předvídat výsledek a tudíž doporučuji klást důtaz na to, aby exekutor neměl na účtě co postihnout.

Předpokládám, že "poprask" kolem Chomutova povede časem k sjednocení výkladu zákona prostřednictvím Nejvyššího soudu ČR, ale to bude ještě chvíli trvat (spory musí nejprve projít přes soudy prvního a druhého stupně).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším