Zastaví se exekuce když se všechno uhradí?

Dotaz ze dne 5. 5. 2009 10:13.

Otázka

Dobrý den Jsem spolu se svými dvěma sourozenci 1/6 tinový vlastník nemovitosti. Matka má 3/6 tiny a v domě žije. Náhodou jsem zjistila že bratrovi přišel příkaz k uhrazení nákladů exekuce a dům je na katastru zablokován a je vydán exekuční příkaz k prodeji. Ihned jsem pohledávku uhradila a čekala na výmaz poznámky o omezení domu.Exekutor řízení ukončil a podal zprávu že omezení zrušil. Na katastru poznámka nezmizela a já jsem následovně zjistila že nemovitost je blokována dalšími dvěma exekucemi. Na KÚ byli vstřícní a dali mi údaje o exekutorských úřadech které blokaci provedly. Oba jsem na základě plné moci udělené bratrem oslovila, vyžádala si konečné vyčíslení pohledávek i nákladů exekucí, 29.4. a 30.4. 2009 převodem na účty plnně uhradila i když povinný nebyl ještě k úhradám exekutorem vyzván. Prosím Vás o informaci, za jakou dobu při této situaci je exekutor povinen odblokovat nemovitost a dát příkazy ke zrušení exekuce. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dojde-li k dobrovolnému uhrazení vymáhané částky (včetně nákladů exekuce) exekutor od provedení exekuce upustí dle ust. § 46 odst. 3 exekučního řádu. Exekutor je povinen písemně oznámit soudu, oprávněnému, povinnému a dále (mimo jiné) též katastrálnímu úřadu (pokud mu doručoval usnesení o nařízení exekuce), že od provedení exekuce upustil. Exekuční řád nestanoví žádnou lhůtu, ve které by byl exekutor povinen toto oznámení vyhotovit a odeslat, nicméně zde lze aplikovat obecný princip, dle kterého by nemělo docházet ke zbytečným průtahům v řízení.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším