termín odblokování účtu po zaplacení exekuce

Dotaz ze dne 10. 4. 2009 19:47.

Otázka

Dobrý den, dostal jsem se do problémové situace.Přišel mi exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a také z účtu u peněžního ústavu.Exekutor mi blokuje na účtě celou dlužnou částku i potom co jsem 2/3 zaplatil.Tento měsíc mi zbývá zaplatit poslední část exekuce.Chtěl bych se zeptat za jak dlouho po zaplacení celé částky je exekutor povinen odblokovat peněžní prostředky na bankovním účtu?A ještě jeden dotaz exekuční příkaz byl zadán městským úřadem za nezaplacenou pokutu z roku 2005.Pokuta byla 8800kč ja jsem pokutu splácel na pokladně městského úřadu formou vkladu 200kč každý měsíc to nebylo ovšem v exekučním řízení zohledněno.Od vkladů mám stvrzenky.Mám šanci získat vložené peníze zpět?Jedná se o 3800kč.Děkuji za odpověď.S pozdravem přáním krásného dne

Odpověď

Dobrý den,

dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. 20 Cdo 3516/2006 má vymožení pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce za následek zánik exekuce jako celku jen tehdy, byla-li prováděna na základě exekučního příkazu jen jedním způsobem. Jestliže dojde ve Vašem případě k vymožení vymáhané částky prostřednictvím srážek ze mzdy, je se třeba vypořádat s existencí exekučního příkazu na bankovní účet, dle kterého má banka tyto prostředky strhnout ještě jednou. Pokud exekutor exekuční příkaz sám včas nezruší, je třeba podat k soudu návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu.

Jestliže tedy dojde k úhradě vymáhané částky aniž by exekutor současně zrušil "nadbytečný" exekuční příkaz na bankovní účet, je na místě obratem podat k soudu návrh na zastavení exekuce.

Co se týče druhé části Vašeho dotazu, tak zde musíme v první řadě zkoumat, na základě kterého rozhodnutí byla exekuce nařízena. Jestliže v rozhodnutí je evedeno, že jste povinnen zaplatit částku 8 800, ačkoliv ve skutečnosti jste měl již 3 800 Kč splaceno, mělo být v první řadě napadnuto toto rozhodnutí a dosaženo toho, aby znělo pouze na částku, kterou jste doposud nezaplatil. Došlo-li k zaplacení této částky po vydání rozhodnutí na jehož základě byla nařízena exekuce, je možné toto zohlednit prostřednictvím návrhu na částečné zastavení exekuce (k soudu) - v tomto návrhu byste dokládal, že jste dle rozhodnutí pro které byla nařízena exekuce měl zaplatit 8 800 Kč a proto byla nařízena exekuce na 8 800 Kč (a náklady), ve skutečnosti jste však již část dluhu zaplatil a proto má být nařízení exekuce "opraveno" tím, že se co do částky 3 800 Kč zastaví. Jestliže byste část dluhu platil městu po nařízení exekuce, má být správně plněno pověřenému exekutorovi, který by tuto částku započítal do probíhající exekuce coby dobrovolné plnění, jestliže je plněno přímo oprávněnému, je opět třeba exekuci "opravit" prostřednictvím návrhu na částečné zastavení exekuce (opět k soud dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu)

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším