vrácení poplatku za výkon exekuce

Dotaz ze dne 10. 3. 2009 22:45.

Otázka

Dobrý den,na manželku byla soudem přikázána exekuce movitého majetku.Toto jsem nevěděl,jelikož nepodnikám,ale přesto jsem po příchodu exekutora do bytu celou dlužnou čásku 30.000,-na místě uhradil.Poplatek za výkon exekutora byl 16.000,-Kč a vlastní dlužná částka byla 14.000,-Kč.Po čase byl manželce doručen dopis od exekutora,že od exekuce bylo upuštěno z důvodu zaplacení dlužné částky včetně nákladů na exekuci dobrovolně a na místě. Chci se zeptat,jestli má manželka právo na vrácení části nákladů na exekuci, když vyrovnání proběhlo bez problémů a na místě.Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

budu-li předpoklát, že Vaší manželce doposud nebyla doručena písemná výzva exekutora k dobrovolnému splnění povinnosti, či mezi doručením této výzvy a zaplacením neuběhlo více jak 15 dní, tak zde skutečně vzniklo právo na "slevu".

Dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, náleží exekutorovi, který upustil od provedení exekuce na zaplacení peněžité částky (vzhledem k dobrovolnému plnění) pouze 50 % odměny.

Je třeba upozornit na to, že odměna exekutora a náklady exekuce nejsou totéž. Odměna exekutora je pouze jednou ze složek nákladů exekuce, konkrétně jde při exekucích do 3 000 000 Kč o 15 % vymáhané částky, nejméně však o 3 000 Kč (k tomu je dále třeba připočítat DPH). Z částky 14 000 Kč nám tedy vyjde odměna 3 570 Kč (min. výše odměny + 19 % DPH), z které by Vám měl exekutor vrátit polovinu, tedy 1 785 Kč. Dále v nákladech zřejmě bude náhrada hotových výdajů (buď dle skutečně vynaložené výše nebo paušálně), náhrada za promeškaný čas a případně též za doručování písemností. Nemalou položkou mohou být též náklady spojené s podáním návrhu na nařízení exekuce (paušální odměna advokáta).

Bohužel u menších částek dochází k tomu, že jsou náklady exekuce (vzhledem k použití paušálů a stanovení nejnižší možné výše odměny) vyšší než samotná dlužná částka a "sleva" za dobrovolné plnění se vztahuje pouze na jednu z účtovaných položek.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Souhlasím se vším