exekuce

Dotaz ze dne 2. 3. 2009 09:15.

Otázka

Synovi hrozí exekuce.Bydlí s námi v bytě,který jsme si s manželkou koupili do o.v.Penize všechny propije a prohraje,takže mu nic nezbyde.V bytě kromě osobních věcí a oblečení nic nemá.Na většinu věcí mám doklady s mým jménem.CHtěl bych se zeptat na průběch exekuce,pokud by k ní došlo. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

otázka exekucí je velmi rozsáhlá, budu předpokládat, že Vás zajímá nejvíce exekuce prodejem movitých věcí. Předně před každou exekucí probíhá soudní řízení, jehož stranou je samozřejmě dlužník. Ten je obesílán soudem - zahájení řízení, nařízení jednání, zaslání rozhodnutí, ev. pouze zaslání platebního rozkazu. Už sama skutečnost, že je synovi doručován dopis od soudu (nebo nejlépe nejdříve od samotného věřitele, jako např. zdravotní pojišťovna, banky), je signálem, že je něco v nepořádku. Exekuce prodejem movitých věcí probíhá tak, že se pracovníci exekutora spolu s nařízením exekuce a exekutorským příkazem dostaví do bytu nebo domu, kde lze předpokládat, že dlužník bydlí nebo má uloženy své věci. Ty sepíší do exekutorského zápisu a buď nechají namístě s označením nebo rovnou odvezou. Často se stává, že jsou takto zabaveny i věci jiných vlastníků, třeba rodičů dlužníka. Exekutor může a nemusí na místě věřit dokladům potvrzujícím vlastnictví jiného. Pokud tak zabaví (sepíše nebo i odveze) věc patřící jinému, pak vlastníkovi nezbude než vymáhat soudně vrácení věci tzv. vylučovací žalobou. V dotaze uvádíte, že máte s manželkou byt ve vlastnictví - zde jen chci ujistit, že ten se předmětem exekuce pro synovy dluhy nestane.

V případě potřeby dalších informací Vám je rádi poskytneme, rovněž Vám můžeme zaslat vzor vylučovací žaloby.

Za Občanskou poradnu JM Kateřina Čočková

Souhlasím se vším