davky

Dotaz ze dne 20. 8. 2008 11:07.

Otázka

Dobry den, chci se zeptat, jestli mam narok na davky socialni podpory v nezamestnanosti kdyz jsem se v cervnu vratila po 3 letech ze zahranici, kde jsem pracovala pro firmu se smlouvou na 3 roky. Pokud narok mam, kolik by tato davka cinila a jak by se vypocitavala. DEKUJI ZA INFORMACI!

Odpověď

Dobrý den, záleží na tom, co se konkrétně skrývá pod pojmem "zahraničí". Jde-li o členský stát EU, bude situace taková, že si můžete vybrat, zda žádat o podporu v nezaměstnanosti podle právního řádu státu, ve kterém jste pracovala, nebo si požádáte o podporu u českého úřadu práce s tím, že je Vám uznán výkon práce v zahraničí. Pokud by šlo o návrat z jiného než členského státu, bylo by třeba zjistit, jaký mezinárodněprávní režim se uplatňuje mezi ČR a dotčeným státem, v této oblasti se lze dotazovat např. u ministerstva zahraničí. Jde-li o podání žádosti o podporu v místě výkonu práce, je třeba zjistit, jak má dotčený stát nastavený proces podání žádosti o tuto dávku. Občanské poradny v ČR nedisponují informacemi o vnitrostátním právu jednotlivých členských státu, takže by se v této oblasti bylo třeba obrátit na instituci v dotčeném státě (http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/), či na tzv. EURES poradce (http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures〈=en&catId=3&parentCategory=3), kteří se specializují na problematiku mobility pracovníků v rámci EU. Obecně vzato u této varianty komplikuje situaci skutečnost, že zpravidla musíte být zahraničnímu úřadu "k dispozici" po dobu 4 týdnů. Dávky přiznané v zahraničí lze následně "převést" do ČR prostřednictvím jednotného evropského formuláře E 303. Takto převedenou dávku lze v původní výši pobírat nejvýše 3 měsíce, následně lze případě požádat o "dobrání" české podpory. Budete-li žádat o podporu v nezaměstnanosti v ČR, bude si třeba zajistit formulář E 301, na kterém Vám zahraniční úřad (adresy kompetentních úřadů v jednotlivých zemích - viz http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/) vyplní jaká práce, v jaké profesi a jakou dobu byla vykonávána (o vyplnění E 301 lze požádat poštou, takže se není třeba do zahraničí vracet). Důležité si je uvědomit, že česká podpora v nezaměstnanosti se nebude počítat podle výdělku, který byl v zahraničí dosahován, ale podle toho, kolik by si člověk vydělal na dané pracovní pozici v ČR. Z takto "převedeného" výdělku se pak podpora počítá tím způsobem, že jde po dobu prvních tří měsíců o 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku a po zbytek podpůrčí doby (doba poskytování podpory je 6-12 měsíců dle věku) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Je zde dále nastaven "strop", podle kterého nesmí podpora činit více než 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. V roce 2008 tento limit vychází na 12 249,02 Kč.. I v souvislosti s vyřízením formuláře E 301 lze v případě potřeby kontaktovat výše zmíněné EURES poradce. V případě potřeby dotaz doplňte nebo upřesněte. Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.