Odsouzen v SRN před 10 lety. Kde zadat o vymaz rejstříku trestu?

Dotaz ze dne 12. 1. 2018 15:05.

Otázka

Dobrý den. V srpnu 13 to bylo 10 let po propuštění z naprávního zařízení pro mladistvého v SRN wiesbaden. Byl jsem vyhoštěn se zákazem na 10 let vstupý do SRN. Můžete mi Prosím poradit kde mám zažádat o vymaz z rejstříku trestu? Nevím zda právě u soudu ve Frankfurtu či staci u Krajského soudu v trvalém bydlišti. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

postup při zahlazení trestů zapsaných v českém RT uložených jak tuzemskými, tak cizozemskými soudy (na základě rozhodnutí tuzemského soudu o uznání cizího rozhodnutí nebo na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu o zápisu) upravují §§363 - 365 trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb.) a §§105 -106 trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.). Žádost se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má odsouzený v době podání žádosti trvalý pobyt. O žádosti rozhoduje předseda trestního senátu toho okresního soudu.

Je možné ještě dodat, že žádost může podat buď sám odsouzený, nebo zájmové sdružení uvedené v § 3 trestního zákoníku nebo osoba, která může dát ve prospěch odsouzeného odvolání. Je - li dodržena podmínka řádného života po výkonu trestu po doby uvedené v § 105 trestního zákoníku, je na zahlazení právní nárok. Pokud není dodržena tato lhůta, je možné se obrátit na soud podle odstavce 3) téhož paragrafu. V tomto případě však na vyhovění žádosti není právní nárok a bude záležet na individuálním posouzení soudem. Pokud je žádáno o zahlazení podle § 105 odst. 3 trestního zákoníku, je třeba velmi dobře zdůvodnit a doložit velmi dobré chování odsouzeného po propuštění z výkonu trestu a též - v ideálním případě - společenský zájem na zahlazení (např. potřeba odstranit překážku k uzavření pracovní smlouvy a tím k řádnému plnění vyživovací povinnost k manželce a dětem či dalším příbuzným apod.).

Nadto je potřeba poznamenat že pokud jste měl na mysli výmaz v německé obdoby českého rejstříku trestů (a teoreticky by se mohlo stát, že byste byl evidován pouze tam, a nikoliv v českém RT), potom je třeba postupovat dle německého práva. V této oblasti však konzultace neposkytujeme. Je třeba též zdůraznit, že případné přetrvávání (nezahlazení) záznamu o výkonu trestu pouze v německých registrech nebude mít žádný vliv na český výpis z rejstříku trestů, ten bude po zahlazení tzv. čistý, čili bez záznamu.

Pokud byste potřeboval věc podrobněji zkonzultovat doporučuji se telefonicky objednat nebo navštívit naši poradnu osobně v době konzultačních hodin pro neobjednané, tedy ve středu v 9 - 12 hodin a ve čtvrtek v 13 -18 hodin.

S pozdravem Jan Petr Kosinka