nárok na doplatok k rodičovskému príspevku

Dotaz ze dne 3. 12. 2007 20:17.

Otázka

Dobrý deň, manžel pracuje v Českej Republike od 11/2006.V Českej Republike má hlásený aj prechodný pobyt. Ja som momentálne na materskej dovolenke a od 02/2007 poberám rodičovský príspevok v SR vo výške 4560,-Sk. Dozvedela som sa, že si môžem nárokovať na doplatok rodičovského príspevku v ČR, keďže v ČR je rodičovský príspevok omnoho vyšší ako na Slovensku. Môj pracovný pomer s nástupom na matersklú dovolenku nebol rozviazaný ( je na dobu neurčitú-pracovný pomer je v SR). Manželov čistý mesačný príjem činí cca 20.tis.Kč. Môžem si skutočne nárokovať na doplatok? dá sa vymáhať aj zo spätnou platnosťou?(mám pocit, že cca 3.mesiace dozadu, by to malo ísť)Aké doklady budem potrebovať? ďakujem za odpoveď.

Odpověď

Dobrý den,

v EU je u přeshraničních pracovníků pro rodičovské dávky rozhodující právní úprava státu, ve kterém pracovník pracuje, takže můžete mít opravdu nárok na dávky podle českých právních předpisů. V této věci bude třeba, aby manžel v ČR kontaktoval podle místa bydliště příslušný úřad práce (v Praze Úřad městské části), kde mu budou poskytnuty tzv. E-formuláře sloužící pro koordinaci rodinných dávek v rámci evropské unie. Předpokládám, že bude třeba vyplnit formuláře E-401 a E-411 (co vše budete potřebovat Vám sdělí na úřadě, rozsah jednotlivých formulářů a požadovaných údajů můžete dohledat např. na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/evropske_formulare/). Tyto formuláře mají dvě části - jednu z nich ("A") potvrzuje česká strana (stát, kde žadatel pracuje) a druhou část ("B") slovenská strana (stát, kde má žadatel a jeho rodina trvalý pobyt).

Jednou z podmínek nároku na výplatu rodičovského příspěvku podle českého práva je to, že o něj bylo řádně požádáno. Zpětně lze opravdu žádat nejvýše o tři měsíce, přičemž se samozřejmě musí dokládat, že ostatní podmínky nároku na výplatu byly již před třemi měsíci splněny a dávka nebyla vyplacena jen proto, že o ni nebylo náležitě požádáno.

V ČR se pro účely rodičovského příspěvku nezkoumá výše příjmu žadatele a jeho rodiny. Rozhodující je to, zda rodič o dítě řádně a osobně pečuje.

Otázky na problematiku související s přeshraničním zaměstnáváním občanů EU (kam spadají i tzv. rodinné dávky) můžete též konzultovat s tzv. EURES poradci a to ať již českými, či slovenskými (http://europa.eu.int/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=cs).

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.