ZPĚT DO PRÁCE

Jedná se o dvoudenní akci v rozsahu 2x4 hodiny, jejíž hlavním smyslem je umožnit účastníkům projít si na vlastní kůži všemi fázemi procesu hledání a získání zaměstnání.
 

Hlavní cíle:

 • Zvýšení kompetencí potřebných pro získání zaměstnání odpovídajícího schopnostem daného člověka.
 • Získání pozitivní zkušenosti a budování zdravého sebevědomí.
 • Poznání sama sebe, svých silných a slabých stránek a schopností.
   

Témata programu:

      1. část

 • Jakou práci si vybrat - co umím, na co se hodím, do čeho se nepouštět. Účastníci mohou využít testování na volbu povolání pod vedením speciálního pedagoga.
 • Kde hledat - stručné představení základních zdrojů s nabídkami práce, jejich výhod a nevýhod. Účastníci se v této části seznámí s častými pojmy a zkratkami.
 • Jak se prezentovat při prvním kontaktu - strategie vystupování, zásady komunikace po telefonu, e-mailu apod. Účastníci jsou v této části seznámeni s nejčastějšími chybami.
 • Životopis - jak dobře napsat životopis, co do něj patří a nepatří, jak se píše motivační dopis a zdůraznění jeho pečlivé přípravy. Účastníci si vytvoří svůj reálný životopis, který mohou následně používat.

         2. část

 • Příprava na pohovor - jak se obléci, časté otázky a žádané odpovědi, zakázané a nevhodné odpovědi, nonverbální komunikace apod.
 • Praktický nácvik pohovoru - účastníci si mohou na vlastní kůži prožít všechny pocity, které člověk zažívá při pohovoru. Při nácviku se využívá všech účastníků, z nichž každý má nějakou roli. Po každém pohovoru dochází ke zhodnocení a ocenění účastníků.
 • Rekapitulace všech dílčích témat a zjištění znalostí účastníků.

Program Zpět do práce v případě potřeby rozšiřujeme o prohloubení jednotlivých témat ve formě návazného odborného semináře. Pro nácvik pohovoru lze využít i externí figuranty za účelem zvýšení autenticity. Program probíhá přibližně 3x až 4x do roka.

 

Hodnocení uživatelů:

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.