NEJDE TO, ZVLÁDNU TO!

Komplexní přístup služby Aktivizace rodin vztahující se k rodině jako celku, zahrnuje i speciálně pedagogickou podporu dětí od předškoláků po školní děti. Podpora je realizována nejčastěji v domácnostech uživatelů, ale lze ji poskytnout i ambulantní formou.
 

Hlavní cíle:

 • Předcházení odkladu školní docházky (OŠD) z důvodu špatného rodinného a sociálního zázemí.
 • Srovnatelný start školní docházky s ostatními dětmi.
 • Screening specifických poruch učení (SPU) a chování (ADHD).
 • Maximální využití schopností a možností dítěte vzhledem k jeho věku.
   

Charakteristika:

 • Nenahrazujeme kompetence a role rodičů při přípravě a práci s dítětem, jednání se školskými zařízeními atd., ale provázíme a podporujeme dítě i rodiče.
 • Rodiče se do procesu aktivně zapojují a učí se pracovat s dítětem.
 • Možnost základního speciálně pedagogického poradenství.
 • Možnost doprovodu při jednání se školskými zařízeními.
 • Reedukace a doplnění látky.
 • Poskytnutí materiálů a pomůcek.
   

Hodnocení uživatelů:

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.