<< Zpět na stránku Akce

POČÍTAČOVÝ KURZ

V rámci podpory uživatelů služby Aktivizace rodin Společnou cestou realizujeme počítačový kurz, a to buď individuální, nebo skupinovou formou. Obsahuje témata potřebná pro základní zvládnutí práce s počítačem a sítí Internet.
 

Hlavní cíle:

 • Zvýšení počítačové gramotnosti uživatelů, a tím i zvýšení možnosti pracovního uplatnění a konkurenceschopnosti na trhu práce.
 • Zpřístupnění výpočetní techniky a Internetu uživatelům.
 • Doplnění znalostí či jejich zopakování.
 • Odbourání strachu a získání sebedůvěry při práci s PC.
   

Témata:

 • Windows - práce se soubory a složkami, základní nastavení systému, práce s myší a klávesnicí, základní pojmy.
 • Internet - základní pojmy, možnosti využítí, orientace na webu, práce s webovým prohlížečem, efektivní hledání informací, poučení o bezpečném chování na Internetu.
 • E-mail - založení schránky elektronické pošty, práce s poštou, vkládání příloh.
 • Textový dokument - představení Wordu, základní funkce, zásady psaní dopisu, tisk.
 • Práce s tabulkami - popis Excelu, základní funkce, základní vzorce, formátování, tisk.
 • Prezentace a fotografie - popis PowerPointu, tvorba prezentací, fotografie


Hloubka a intenzita jednotlivých témat závisí na znalostech a potřebách účastníků. Témata jsou proto vždy přizpůsobena skupině či jednotlivci.
 

Hodnocení uživatelů:

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.