doložení příjmů

Dotaz ze dne 17. 10. 2008 11:40.

Otázka

Dobrý den. chci si podat žádost o magistrátní byt.Mám 2 děti,ten starší je postižen(ZTP/P,4.kateg).Příjmy 11000kč na péči o syna + 10000kč-výživné od býv.přítele(pouze smluvní dohoda+předání v hotovosti).Jak tyto příjmy doložit? Je nějaká šance byt získat? Předem děkuji za vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den, se žádostí o byt se můžete obrátit na svou městskou část, která hospodaří s byty svěřenými magistrátem a samostatně si stanovuje podmínky, za kterých bude tyto byty pronajímat. Doporučuji se obrátit na ÚMČ – bytový odbor, popř. na stránkách ÚMČ vyhledat podmínky pronajímání bytů. Žádosti (pořadí žadatelů) se posuzují podle celkové sociální situace. Pokud se chcete obrátit přímo na magistrát, musí Váš čistý příjem odpovídat stanovenému rozmezí – ve Vašem případě musí být příjem v rozsahu od 0,7 do 1,25 násobku průměrné mzdy v hl. m. Praha v minulém roce. Vezmeme-li údaj o průměrné mzdě zveřejněný ČSÚ (hrubá mzda 33 535 Kč) má mít žadatel příjem ve výši 23 487 – 41 941 Kč hrubého. Doporučuji však informovat se na úřadě, jaký příjem by byl vyžadován, jelikož si nejsem jistá, zda jsem použila stejný údaj o mzdě, který používá úřad (v podmínkách není uvedeno, zda jde o průměrnou mzdu v hl. městě hrubou nebo čistou). Magistrát bude prověřovat údaje, které uvedete v žádosti. Nevím, zda bude postačovat písemné potvrzení otce dítěte o výši výživného na dítě. Doporučuji obrátit se na soud s návrhem na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem. Soudní rozhodnutí o výši výživného je mimo jiné potřeba k žádostem o dávky státní sociální podpory. Nedokáži se vyjádřit, jakou máte šanci byt získat. Závisí to na momentální dostupnosti bytů a situaci ostatních žadatelů. Za Občanskou poradnu Květa Kudová