Náhrada za užívání věcného břemene

Dotaz ze dne 15. 4. 2019 15:59.

Otázka

Dobrý den, ve 30. letech bylo na mém pozemku zřízeno bezúplatné věcné břemeno volného průchodu a průjezdu přes dvůr v každou denní dobu. Soused, jenž má nárok k užívání věcného břemene, se za 12 let užívání nepodílel finančně na údržbě k zachování průjezdu a průchodu, ba naopak. Dvůr, který byl čerstvě zaset trávou a zalit, naschvál rozjezdil, aby tam byly vyjeté koleje. Každý můj pokus o srovnání terénu dopadl vždy stejně. Při srovnání terénu, musel nutně soused projet. Jinak věcné břemeno neužívá každý den, přesto že u soudu (o sporu o věcné břemeno) tvrdil, že nemá jinou přístupovou cestu k nemovitosti. Teď tedy k mému dotazu. 1. Jakým způsobem požádat uživatele věcného břemene o úhradu nákladu spojených s údržbou? (pokud dopisem-co musí obsahovat) 2. Momentálně jsem kvůli věcnému břemeni musela udělat novou bránu, kterou užívá pouze soused. (já mám na svůj pozemek jinou bránu) V jaké výši mohu žádat o náhradu nákladu na vybudování nové brány? 3. Mohu žádat i o poměrnou část náhrady daně z nemovitosti? 4. Věcné břemeno vede přes dvůr, který je zatravněný. Je nutné ho tedy sekat a srovnávat vyjeté koleje.. Je možné žádat i o příspěvek na údržbu sekačky (benzín, servis, atd. ) ? 5. Pokud soused neuhradí náklady spojené s údržbou věcného břemene, jak ho k tomu donutit? Děkuji za odpověď. S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

podle § 1263 občanského zákoníku platí, že oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet.

Z toho plyne, že soused by měl přiměřeně se podílet na hrazení sekání trávy a údržbu cesty (bod 4), pravděpodobně i náklady na zřízení nové brány (bod 2). Zda je možné žádat i poměrnou část daně z nemovitosti (bod 3) je sporné a celkem by mne zajímalo, jak by soud rozhodl.

Požádat souseda o úhradu nákladů je nejlepší písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu a uschovat si potvrzený podací lístek. Obsah není přesně stanoven, je však potřeba,a by bylo zřejmé co požadujete, proč a v jaké výši. Bylo by vhodné, abyste v dopise vysvětlila, jak jste na požadovanou částku dospěla. Na výši úhrady se budete muset domluvit. Pokud dohoda nebude možná, nebo nebude soused vůbec reagovat, nezbude Vám než mu opět stejným způsobem zaslat předžalobní výzvu, kde mu dáte minimálně sedm dní na dobrovolné splnění Vaší pohledávky a pokud by ani tu nesplnil, tak Vám nezbude než podat žalobu na soud. Velmi doporučuji výši pohledávky nenasazovat příliš vysoko, aby Vám jí případně soud přiznal v celé výši a mohla jste požadovat po žalovaném celou úhradu soudních výdajů.

S pozdravem Jan Petr Kosinka