Trvalý pobyt u dítěte

Dotaz ze dne 16. 1. 2018 14:16.

Otázka

Dobrý den, s přítelem čekáme rodinu a každý má jinou adresu, nejsme svoji a proto bych chtěla dát trvalý pobyt po otci našemu dítěti. Z důvodů aby jsme v budoucnu našli dobře školku. Je to možné nebo musí mít trvalý pobyt po matce? A dá se trvalý pobyt na otcovu adresu nahlásit po narození, kdyby to nešlo hned před narozením? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

trvalý pobyt pro dítě nelze určit pro dítě před jeho narozením. Není to možné právně a stanovit jeho pobyt odlišně od pobytu matky není možné ani fakticky.

Po jeho narození řeší otázku hlášení místa trvalého pobytu zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. Ten v ustanovení § 10 odst. 3 stanoví, že místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele.

V odstavci 10 téhož ustanovení je potom upravena změna trvalého pobytu u osob mladších 15 let: Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že narozením dítěte mu vzniká trvalý pobyt automaticky v místě trvalého pobytu matky, pokud ta nějaký v ČR má. Následně je možné jej změnit prostřednictvím zákonného zástupce dítěte.

Nad rámec Vašeho dotazu jen ještě doplňuji informace jinak uvedené i na našich webových stránkách, že zákon nevylučuje možnost změnit místo trvalého pobytu pouze dítěti, nikoliv rodičům. Skutečnost že dítě by mělo trvalý pobyt na jiné adrese, než má rodič může mít vliv na případnou výši příspěvku na bydlení. U této dávky totiž tvoří okruh společně posuzovaných osob, osoby které mají v dané nemovitosti nahlášený trvalý pobyt. Pokud by tedy bylo dítě "papírově" přehlášeno na jinou adresu, již by nebylo u Vás zahrnuto do okruhu společně posuzovaných osob, ale naopak by mohlo rozšířit tento okruh u otce (pokud by byl žadatelem o příspěvek na bydlení. Podotýkám, že po třech měsících lze požádat o vyloučení dítěte z okruhu společně posuzovaných osob).

Změna trvalého pobytu by měla také vliv na doručování pošty. Primárně je totiž pošta doručována na adresu trvalého pobytu. V současné době je však možné požádat, aby v případě kdy se osoba nezdržuje na adrese svého trvalého pobytu, měla zajištěnou tzv. doručovací adresu. Tu lze nechat zapsat do centrální evidence obyvatel více viz http://urad.praha2.cz/Dorucovaci-adresa-od-1-cervence-2009.html

V budoucnu tj. po dosažení zletilosti dítěte, by mohl být v případě odlišného trvalého pobytu dítěte a rodiče, problém u přídavku na dítě. Nicméně to je patrně ještě daleká hudba budoucnosti, do které nám může ještě zasáhnout změna legislativy.

S pozdravem Jan Petr Kosinka