Trvaly pobyt

Dotaz ze dne 8. 11. 2017 22:17.

Otázka

Chtela bych se zeptat, bydlim u pritele ale on nechce abych mela u nej trvaly pobyt a ja nechci byt porad hlasena u mamky protoze bych ji musela prispivat dost penez a to sotva pracuji. Co mam delat? Můžu zazadat o trvaly pobyt na obecnim urade i kdyz bydlim u nekoho jineho?

Odpověď

Dobrý den,

požádat o zrušení trvalého pobytu v bytě matky a zřízení trvalého pobytu na obecním úřadě Vy sama nemůžete. Toto může učinit pouze obecní úřad na žádost Vaší matky. Vy sama se však můžete přehlásit do místa jiného trvalého pobytu a tím zrušit dosavadní u matky.

Podmínky pro zrušení trvalého pobytu úřadem na žádost matky upravuje zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v § 12. Musí být splněny zároveň následující podmínky:

1) osobě zaniklo užívací právo k nemovitosti,

2) osoba v objektu nebydlí,

3) osoba objekt neužívá.

Žádost však může podat pouze vlastník nebo jiná osoba oprávněná k užívání bytu (nájemce apod.). Ve Vašem případě tedy Vaše matka. Žádost se podává u příslušného obecního úřadu místa trvalého pobytu. Na základě žádosti probíhá správní řízení, ve kterém se prokazují výše uvedené tři skutečnosti. Pokud jsou úspěšně prokázány (např. svědecká výpověď, čestné prohlášení, ukončení nájemní smlouvy, odvolání souhlasu ze strany Vaší matky s užíváním bytu apod.), úřad Vám musí dosavadní trvalé bydliště zrušit a pokud neuvedete jiné bydliště, tak Vám zapíše adresu obecního úřadu.

Závěrem bych chtěl upozornit, že ze samotného faktu, že máte u své matky hlášené trvalé bydliště (a fakticky u ní nebydlíte), nevyplývá žádná povinnost podílet se finančně na chodu její domácnosti.

S pozdravem Jan Petr Kosinka

Občanská poradna Společnou cestou