Byt v osobním vlastnictvý

Dotaz ze dne 30. 12. 2015 02:55.

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat když bydlím v bytě který je v osobním vlastnictví a je psán na jednu osobu a bydlíme tu celkem 3 vše jak máme jen se prostě na to skládáme a trvalé bydliště máme každý jinde musíme být někde vedeni jako nájemníci ?

Odpověď

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zcela jednoznačně zřejmé, na základě jakého titulu byt kdo užívá. Uvádíte, že jde o byt osobním vlastnictví a že je "psán na jednu osobu". Zřejmě nejpravděpodobněji popisujete situaci, kdy pod oním "psaním na jednu osobu" myslíte, že dotčená osoba je vedena jako vlastník dotčené bytové jednotky. Pak je jasné, že tato osobu užívá dotčený byt jako vlastník a pokud jde o ostatní dvě osoby, tak je možné buď to, že spolu všichni tři tvoříte společnou domácnost (skupina osob společně uspokojujících své potřeby) a tudíž zbylé dvě osoby užívají bytovou jednotku ve vlastnictví první osoby na základě jejího rozhodnutí, že Vás chce coby členy své domácnosti, nebo že je mezi Vámi nějaký "komerční" smluvní vztah (např. vlastník bytu "pronajme" přebytečný pokoj osobě, která mu za něj hradí nájemné). V posledně jmenované situaci by samozřejmě měla existovat písemná nájemní smlouva.

Vlastník bytu pak hlásí počet osoby žijících v bytě na společenství vlastníků bytů (pokud tedy předpokládáme, že jde o dům spravovaný společenstvím vlastníků).

Pokud by byl byt psaný na jednoho z Vás ve smyslu, že bydlíte u soukromého majitele a jeden z Vás má na sebe psanou nájemní smlouvu, mohou pak obdobně další osoby žít ve společné domácnosti s nájemce, nebo mít vůči nájemci "komerční" vztah, kdy by nájemce např. přebytečnou místnost za úplatu přenechal k užívání další osobě (zde by již nešlo o nájemní, ale o podnájemní smlouvu). Obdobně jako vlastník hlásí počty osob SVJ, tak nájemce hlásí změnu počtu osob svému pronajímateli (vlastníkovi bytové jednotky).

Hlášení trvalého pobytu nemá s ničím z výše uvedeného nic společného - údaj o trvalém pobytu nemá vypovídající hodnotu co do skutečnosti, kdo kde bydlí či má právo bydlet.

Pokud jde o jinou situaci, či potřebujete něco dalšího upřesnit, prosím upřesněte Váš dotaz.

S přáním hezkého dne

Kateřina Čočková a Ondřej Načeradský

za Občanskou poradnu Společnou cestou