Mohu zrušit trvalý pobyt?

Dotaz ze dne 31. 5. 2015 16:28.

Otázka

Dobrý den. Prosím o radu. Syn nedokončil střední školu,vybral a utratil naspořené peníze, nechodí do práce, nezaregistroval se na ÚP, nechce platit zdravotní pojištění, nepřispívá na nájem. Trvalé bydliště má v bytě, který vlastním. Zde se i zdržuje. Bojím se jeho dluhů. Mám možnost mu zrušit trvalé bydliště?Kam se případně obrátit. Prosím poraďte.

Odpověď

Dobrý den,

pokud situaci chápu správně a Vás syn v předmětném bytě fakticky bydlí, tak mu trvalý pobyt (předpokládám, že Vám jde o trvalý pobyt coby údaj zapisovaný do občanského průkazu) zrušit nelze.

Coby majitelka bytu máte možnost podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu osoby na evidenci obyvatel (součást obecního úřadu), když doložíte:

a) oprávnění k dotčenému bytu (vlastnictví se dokládá katastrem nemovitostí),

b) skutečnost, že dotčené osobě nesvědčí právo byt užívat (skončila-li vyživovací povinnost, bydlí syn na základě Vašeho souhlasu),

c) to, že dotčená osoba v předmětném bytě fakticky nebydlí (což v současnosti nesplňujete).

Jinak řečeno - pokud chcete dosáhnout údaje o zrušení trvalého pobytu, je nejprve třeba, aby se syn z bytu vystěhoval, či jste ho z bytu nechala vystěhovat (pokud syn nemá již důvod bydlet dále ve Vašem bytě, Vy ho v něm nechcete a syn se přes Vaše výzvy odmítá vystěhovat, můžete syna žalovat na vyklizení u místně příslušného okresního/obvodního soudu).

Řešíte-li zrušení trvalého pobytu kvůli riziku, že by v bytě proběhla exekuce na movité věci, sluší se poznamenat, že údaj o trvalém pobytu je pro exekutora stejně jen vodítko a pro provedení exekuce je rozhodující, jestli u Vás syn fakticky bydlí či nikoliv (jinak řečeno, před exekucí jste lépe chráněna, pokud syn v bytě má trvalý pobyt, ale fakticky ho již vyklidil, než když syn nemá v bytě trvalý pobyt, ale stále se v něm zdržuje).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna Společnou cestou.