Dědictví

Dotaz ze dne 7. 12. 2013 07:17.

Otázka

Dobrý den V dědickém řízení po našem otci jsme s bratrem zdědili 1/2 rodinného domu a naši tři bratranci zdědili druhou 1/2.Bratranci chtějí svoji 1/2 prodat a my ne.Co nám hrozí.Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud by mělo jít pouze o prodej jejich podílu, tak Vás v principu nemusel "trápit", respektive by Vás do budoucna "zajímal" v tom smyslu, že kupující se stane novým spoluvlastníkem se kterým následně budete muset jednat co do hospodaření s dotčeným domem.

Mohlo by se však stát, že bratranci zjistí, že prodej jejich dílu je ekonomicky méně výhodný než získání poloviny z prodeje celé nemovitosti a následně po Vás budou požadovat, abyste buď přistoupili k prodeji celé nemovitosti s tím, že si rozdělíte výtěžek a nebo je vyplatili z jejich podílů.

Pokud by totiž nechtěli déle setrvat ve spoluvlastnickém vztahu a situaci byste nevyřešili "dohodou", mohli by podat k soudu žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví, což v praxi znamená, že soud postupně zkoumá následující možnosti:

a) lze nemovitost smysluplně reálně rozdělit podle dílů?

- něco takového by přicházelo v úvahu např. u velkého pole, ale rozdělení rodinného domu zřejmě nebude přicházet v úvahu,

b) je možné, aby se spoluvlastníci vzájemně vyplatili?

- zde záleží na postoji jednotlivých spoluvlastníků, je možné jak to, že každý ze spoluvlastníků nabízí soudu, že vyplatí ostatní a tak soud musí posoudit, komu je nejúčelnější nemovitost přiřknout, to, že vyplacení nabídne jen jeden ze spoluvlastníků (či jedna skupina - např. byste se dohodli s bratrem, že každý si přikoupí 1/4) takže není třeba vybírat mezi několika zájemci a potom je zde samozřejmě varianta, že nikdo není ochotný ostatní vyplatit a soud musí přistoupit k poslední možnosti,

c) soud nařídí prodej nemovitosti ve veřejné dražbě a rozdělení výtěžku podle výše podílů.

Je třeba upozornit, že s výše uvedeným může kalkulovat i případný zájemce o koupi bratranci prodávaných podílů - může koupit podíl s tím, že následně bude požadovat, aby Vás mohl z Vašeho podílu vyplatit, či naopak požadovat aby byl vyplacen (např. pokud je podíl prodáván pod cenou, může ho někdo koupit a kalkulovat, že ho budete následně muset vyplatit z odhadní ceny, pakliže nebudete chtít o nemovitost přijít).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.