Trvalé ydliště a poplatky

Dotaz ze dne 8. 5. 2010 13:48.

Otázka

Dobrý den, v roce 2009 jsem koupila byt a stala jsem se jeho vlastníkem. Jsem v něm přihlášena společně s mými 2 dcerami k trvalému bydlišti. Byt však prakticky obývám sama, neboť starší dcera pracuje 100km od místa trvalého pobytu a bydlí se svým přítelem v bytě jeho rodičů, kde samozřejmě částečně hradí náklady spojené s provozem bytu. Do místa trvalého bydliště přijíždí cca 1 krát za 5 týdnů na 2 dny. Druhá dcera je plně invalidní, držitel průkazu ZTP/P a je umístěna k trvalému pobytu v domově sociální péče. Přestože má hlášeno trvalé bydliště u mne a každý víkend si ji beru do místa jejího trvalého bydliště, náklady na lůžko v DSS musí být hrazeny i v době její nepřítomnosti v tamním zařízení, což je vcelku pochopitelné. Zajímá mne, zda má společenství vlastníků našeho domu nárok požadovat po mně náklady spojené s bydlením v počtu 3 osob ( náklady na odběr studené vody - nejsou instalovány vodoměry, náklady spojené s provozem výtahu, náklady na vyúčtování společné energie....) Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, toto nenajdeme výslovně uvedeno v žádném předpise. Způsob vyúčtování určuje společenství samo (může se vyúčtovávat na základě počtu osob nebo velikosti jednotky). Doporučuji prostudovat stanovy a případně jiné dokumenty společenství. Nicméně pakliže v bytě bydlíte sama a jen občas máte návštěvu, mělo by vyúčtování zahrnovat pouze Vás. Lze doporučit nahlásit písemně (doporučeně či s dodejnou) změnu v počtu osob. Dále je požádat, aby vyúčtování zohlednilo tuto skutečnost tj. není možné vyúčtovávat pro tři osoby, jelikož veškeré služby užíváte jen Vy. Trvalé bydliště je evidenční údaj a nelze z něj dovozovat, že tam dané osoby skutečně bydlí.

Problém však může být u služeb, které mohou být závislé na trvalém bydlišti. Např. u poplatku za odvoz komunálního odpadu, může být poplatníkem je osoba, která má v obci trvalé bydliště (závisí na tom, podle kterého zákona bude obec vybírat tento poplatek). Toto nemůže společenství ovlivnit.

Pakliže Vám nadále budou vyúčtovávat pro tři osoby, je zde možnost vyúčtování reklamovat. Pokud reklamaci nevyhoví, nezbude, než řešit věc soudní cestou. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou