Výpověď z nájmu?

Dotaz ze dne 27. 4. 2010 12:06.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Máme uzavřenou nájemní smlouvu o nájmu bytu v nájemním domě ( 1/2 vlastní obec, 1/4 soukromá osoba, 1/4 soukromá osoba pověřená správcovstvím bytu )na dobu určitou na 1 rok s možností písemného prodloužení dodatkem vždy o další 1 rok. Smlouvu máme uzavřenou od 12/2007. Takto ten byt užívám třetím rokem. Napsala jsem 2 krát žádost o prodloužení a smlouvu mne dodatkem bez problému prodloužily. Doteď s tím nebyl žádny problém. Minulého roku se nám začaly vytvářet plísně po celým bytě, byly to mapy o velikosti 1 x 1 m.Topíme a větráme stejně jak 2 roky předtím. Nechaly sme si vystavit znalecký posudek, ve kterém je napsáno, že je to chyba konstrukce stavby, vlhkost se tahá po zdích ze suterénu (my sme 1 podlaží)Je tam napsáno, že tento stav jsme NEzavinily my nevhodným užíváním. Chtěly jsme to řešit se správkyni, ale ta se k tomu postavila tak, že to je naše vina. I když má ten znalecky posudek. Za týden nám došel dopis, že nám ukončuje smlouvu ke dni vypršení doby určité t.j. 12/2010. Podle toho posudku by musela vynaložit prostředky na opravu bytu. To se jí zřejmě nelíbí. Chci se Vás zeptat, jestli může, pokud máme v nájem. smlouvě napsané cituji..Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce požádá pronajímatele nejpozději 30 dnů před uplynutím sjednané doby nájmu o prodloužení doby nájmu, pronajímatel se ZAVAZUJE ji nejpozději ke dni uplynutí doby nájmu prodloužit dodatkem vždy o další 1 rok. Děkuji za odpověď. Štefková

Odpověď

Dobrý den, z uvedeného ustanovení bych dovodila, že se pronajímatel zavázal uzavřít dodatek, pokud o to požádáte ve stanovené lhůtě. Nicméně nemohu vědět, zda z jiných ustanovení nevyplývá něco jiného. Lze doporučit posoudit smlouvu jako celek.

Pakliže ze smlouvy nevyplývá právo pronajímatele za určitých okolností smlouvu neprodloužit a pronajímatel ji v rozporu s Vámi citovaným ustanovením neprodlouží, lze se obrátit na soud se žalobou na povinnost pronajímatele uzavřít dodatek o prodloužení nájemní smlouvy. Pokud byste toto neučinila právo na prodloužení by se promlčelo a nájem by skončil uplynutím sjednané doby. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s Společnou cestou