chování podnájemníků v bytě OV

Dotaz ze dne 24. 1. 2010 19:44.

Otázka

Dobrý den, žiji v obytném bloku z konce 50.let, kde jsou všechny byty v osobním vlastnictví. V podstatné části bytů žijí jejich majitelé, ale několik bytů je jejich vlastníky pronajímáno.Zatímco si majitelé bytů udržují v čistotě společné prostory i okolí domů a chovají se k ostatním ohleduplně, není tomu tak v případě často podivných podnájemníků, kterými jsou vesměs cizinci různých etnik se silně odlišnými návyky, které ostatním znepříjemňují bydlení ve vlastních bytech. Ptám se, jaká je možná obrana, když cizinci žádná společenská pravidla nedodržují a majitelé pronajmutých bytů se o podnájemníky nestarají. Excesy cizinců jsou různorodé a vesměs staří obyvatelé jsou proti nim bezmocní. V případě družstevních bytů a jejich podnájmu je taková věc pravděpodobně řešitelná prostřednictvím stanov družstva, kde je možné zakotvit zákaz podnájmu cizincům, není mi ale známo, zda je podobná klauzule možná i ve stanovách společenství vlastníků. Prosím o vysvětlení. Děkuji za odpoveď a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den, bohužel nelze omezit vlastnické právo tím, že bude zakázáno pronajímání bytů cizincům dokáži si také přestavit, že by podobné ujednání mohlo být napadnuté jaké diskriminační). Pakliže nájemníci nad míru přiměřenou poměrům omezují vlastnická práva ostatních vlastníků přílišným hlukem, zápachem, prachem, kouřem apod., lze podat k soudu tzv. zdržovací žalobu. V této žalobě se budete domáhat toho, aby se vlastník zdržel určitého jednání. Vlastník bytu odpovídá za chování nájemce. Doporučuji nejdříve písemně doporučeně požádat dotčené vlastníky, aby se svými nájemci věc vyřešili. Přičemž je můžete upozornit na možnost soudního řešení věci. Pakliže to nepomůže, nezbude, než to řešit soudní cestou.

Jedná-li se o nadměrný hluk, lze se také opřít o z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 30 a následující) a nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve kterém jsou upraveny výpočty hladiny hluku mj. pro obytné místnosti (viz. § 10 a tabulka na konci předpisu). Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností) jsou pro hluk 40 dB v době od 6.00 do 22.00 hod. a 30 dB v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod, pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 dB přes den a 25 dB v noci. Plnění zákona kontroluje krajská hygienická služba. Můžete se tedy obrátit na krajskou hygienickou stanici, aby hluk přeměřila. Překračuje-li hluk stanovené limity může buď uložit sankce. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou