zrušení trvalého pobytu

Dotaz ze dne 30. 6. 2009 11:35.

Otázka

Dobrý den,

vlastním nemovitost na půl s maminkou. Můj děda bez našeho vědomí dal souhlas cizinecké policii, aby do tého nemovitosti nastěhovala 2 osoby polské národnosti. Požadovali jsme po cizinecké policii, aby trvalý pobyt zrušila, ale ta se k tomu dostatečně nevyjádřila. Nemohly by jste nám podaradit jak a kde zrušit trvalý pobyt? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, cizinci potřebuji doklad o zajištění ubytování. Dokladem o zajištění ubytování se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo úředně ověřený podpis na písemném potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ubytováním cizince (lze nahradit podpisem před orgánem policie nebo pověřeným zaměstnancem ministerstva). Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt, jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde bude mít cizinec zajištěno ubytování. Nevím, na jakém základě u Vás cizinci pobývají - nájemní smlouva, souhlas vlastníka nemovitosti. Pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu, je třeba tento nájemní vztah ukončit, a to zákonem povoleným důvodem. Zde by vzniklo právo cizinců na bytovou náhradu. Pokud je to jen na základě souhlasu, máte možnost je požádat, aby do určité doby odešli, neučiní-li tak, máte možnost podat návrh na vyklizení. Jestliže u Vás skutečně nebydlí, doporučovala bych učinit oznámení na cizinecké policii, že se na Vaší adrese tito cizinci nezdržují. Nicméně odhlásit trvalé bydliště cizincům stejně jako občanům ČŘ není možné. Za Občanskou poradnu o.s. Společnou cestou Květa Kudová