Vymáhání dluhů, co si vzal manžel

Dotaz ze dne 18. 2. 2014 11:43.

Otázka

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby po mě vymáhali dluh, který patří manželovi. Už Více jan 10 let spolu nežijeme ve společné domácnosti, trvalý pobyt má také jinde a déle jak tři roky už jsme ho s dcerou neviděly. Dnes mi volali z nějaké vymáhací společnosti, ať uhradím 300 000,-. Nevím, co s tím mám dělat, děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud správně chápu, že sice spolu 10 let nežijete a tři roky jste ho neviděla, nicméně stále jste manželé, tak bohužel je třeba počítat s tím, že existence manželství má své závažné důsledky, byť o manželském soužití již dávno nelze mluvit.

Skutečnost, že závazek sjednal pouze Váš manžel znamená, že věřitel nemá možnost žalovat na plnění závazku přímo Vás, ale po novelizaci exekučních předpisů k 1.1.2013 a k 1.1.2014 má věřitel několik "nepřímých způsobů" jak vymáhat závazek z "Vašeho" majetku.

Zaprvé je třeba vzhledem k trvání manželství uvážit, jaký majetek zde tvoří součást společného jmění manželů. V současnosti totiž platí, že společné jmění manželů může být postiženo pro dluhy kteréhokoliv z manželů a to i kdyby byly třeba z doby před uzavřením manželství. Na druhou stranu od 1.1.2014 nový občanský zákoník umožnil alespoň částečnou ochranu - máte právo neodkladně vyrozumět věřitele, že závazek vznikl bez Vašeho vědomí a vůle a pokud se ho rozhodne uspokojit postižením společného majetku, budete požadovat, aby byl postižen pouze v rozsahu odpovídajícím vypořádacímu podílu, který by ze společného jmění manželů dostal Váš manžel v případě jeho zániku a vypořádání. Potřebujete být schopná prokázat, že jste věřitele vyrozuměla, takže lze rozhodně doporučit písemnou formu a zaslat minimálně doporučený dopis (ideálně s dodejkou).

Mám-li výše uvedené ukázat na zjednodušeném příkladu - pokud jste si ze své mzdy během manželství (byť jste v tu dobu s manželem již nežila) zakoupila automobil, automobil se stal součástí společného jmění manželů, v případě exekuce na dluh manžela, může být nařízen exekuční prodej tohoto automobilu, nicméně pokud učiníte výše zmíněnou výzvu, budete se moci bránit tomu, aby byl automobil postižen celý (až soudní praxe postupně ukáže, zda-li soudy budou v těchto situacích majetek striktně dělit 1/2:1/2 nebo budou ochotné vzhledem k okolnostem snížit podíl dlužícího manžela).

Ještě horší situace nastává, pokud dotčený dluh sice vznikl bez Vašeho vědomí či vůle, ale za podmínek, pro které se stal součástí společného jmění manželů - obecně totiž platí, že závazky vzniklé za trvání manželství se stávají součástí společného jmění manželů, pokud není naplněna některá ze zákonem stanovených výjimek. Předpokládám, že závazek vznikl ještě za účinnosti starého občanského zákoníku a u něj se namítalo zpravidla to, že závazek sjednal pouze jeden z manželů bez vědomí či souhlasu druhého a šlo o závazek nepřiměřený majetkovým poměrům manželům.

Jinak řečeno - pokud si manžel půjčil 5 000 Kč, je třeba počítat s tím, že k dluhu se bude přistupovat jako k součásti společného jmění manželů. Pokud si však manžel půjčil 300 000 Kč (je samozřejmě otázka, co si původně půjčil a co nyní dluží - může jít o podstatně odlišné částky) za součást společného jmění se závazek zpravidla považovat nebude (samozřejmě záleží na majetkových poměrech dotčených manželů a (ne)přiměřenosti konkrétní částky vůči nim, nepředpokládám však, že byste řešila záležitost s občanskou poradnou, pakliže by částky v řádu statisíců představovaly obvyklé rodinné výdaje).

Závazek ve společném jmění manželů totiž navíc vedle výše zmiňované možnosti postihnout společné jmění manželů přináší možnost nařídit exekuci formou srážek ze mzdy či jiného příjmu manžela povinného i formou přikázání pohledávky z účtu či jiné pohledávky manžela povinného - stručně řečeno: pro dluhy v SJM může exekutor postihnout mzdu a účet manželky, byť dluh nesjednala a třeba o něm ani nevěděla.

Vymáhací společnost zřejmě znamená, že věc se ještě nedostala k soudu ani do exekuce, nicméně manžel zřejmě nějaký závazek (závazky) řádně nehradí a na Vás by následně mohlo dopadnout výše uvedené. Lze tudíž v principu doporučit:

a) zaslat věřiteli upozornění o okolnostech vzniku závazku (viz výše), b) rozvést se, vypořádat soudně společné jmění a závazky.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším