Doručování soudem

Dotaz ze dne 3. 4. 2008 11:45.

Otázka

Dobrý den, nepřevzal jsem usnesení soudu jelikož jsem byl mimo republiku . Po té co jsem se vrátil domů,poslal jsem dopis soudu z dotazem a uvedením č.j. s dotazem zda mi ta věc nebyla v to a to datum doručována se žádostí o opětovné zaslání. Toto se stalo v srpnu loňského roku. Dosud žádná odpověď. Považuje se obsílka za doručenou a usnesení za právoplatné ? Za odpověď děkuji HJ

Odpověď

Dobrý den, bylo by dobré nahlédnout do spisu a zjistit, zda bylo platně doručeno. Pokud není adresát zastižen, je mu zanechána výzva k vyzvednutí dopisu, pokud si jej nevyzvedne do 3 popř. do 10 dnů, dle typu doručované listiny, má se za to, že bylo platně doručeno. Toto neplatí, pokud příjemce dokáže, že se v daném období nezdržoval v místě, kam bylo doručováno. Pokud bylo takto doručeno, máte možnost obrátit se na soud, aby rozhodl, že nebylo platně doručeno a dané rozhodnutí je neplatné. Soud může rozhodnout o novém projednání věci či o novém doručení (můžete v dopise soudu specifikovat, co žádáte, podle toho o jaké rozhodnutí šlo a jaké mělo důsledky). Pokud se Vám nepodaří dokázat, že nebylo platně doručeno, rozhodnutí je právoplatné. Ze spisu také zjistíte, co se dále ve věci dále dělo či děje. Za Občanskou poradnu Květa Kudová

Souhlasím se vším