poukazování vymožené částky

Dotaz ze dne 17. 10. 2013 15:08.

Otázka

Dobrý den. V rámci exekučního řízení vymohl soudní exekutor část peněžité pohledávky do povinného provedením srážkami ze mzdy.Tato část byla poukázána na účet práv. zástupce. Zajímalo by mne, kdy je povinnen právní zástupce vymoženou částku zaslat na můj účet. Zda po vymožení celé částky včetně příslušenství nebo po částech. Děkuji za odpověď a přeji krásný den

Odpověď

Dobrý den,

v rámci schématu exekuce se v principu s tímto nepočítá - je řešeno, v jakých lhůtách má soudní exekutor zasílat vymožené částky oprávněnému a není již nikde zvlášť upraveno, jak se má postupovat, pakliže si oprávněný pro exekuční řízení zvolí zástupce. Tyto záležitosti by měly být řešeny v rámci smlouvy mezi Vámi a Vaším zástupcem.

V praxi se lze často setkat s tím, že je oprávněný zaskočen tím, že si jeho zástupce nejprve ponechává peněžní prostředky pro sebe a teprve poté, co je uspokojen ze smlouvy o zastupování plynoucí pohledávka na odměnu za zastoupení, přeposílá další finanční prostředky oprávněnému (respektive soudnímu exekutorovi sdělí, aby další prostředky již zasílal na účet oprávněného).

Lze doporučit prostudovat si smlouvu, která byla sjednána s Vaším zástupcem, popřípadě ho můžete kontaktovat s dotazem, kdy můžete očekávat, že fakticky obdržíte vymožené finanční prostředky.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším