insolvenční zákon

Dotaz ze dne 28. 2. 2008 15:05.

Otázka

Dobrý den, chci se zeptat, zdali se na mě vztahuje insolvenční zákon pokud dlužím VZP, DPHLM a Soudům? Děkuji

Odpověď

Dobrý den insolvenční zákon výslovně nestanoví, že by některé dluhy nemohly být uspokojeny podle tohoto zákona. Důležité je, abyste byl v úpadku tj. abyste měl 2 a více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nebyl schopen plnit. Nebo abyste byl v hrozícím úpadku tj. lze-li předpokládat, že nebudete schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Další podmínkou je, abyste byl schopen splatit alespoň 30% všech dluhů. Tento zákon resp. oddlužení se netýká podnikatelů. Pokud podáte insolvenční návrh, soud nejdříve bude posuzovat, zda jste v úpadku. Rozhodne-li, že jste v úpadku, bude rozhodovat o způsobu řešení úpadku, a to buď formou splátek nebo prodejem majetku. Jestliže dojde k závěru, že nejste v úpadku, rozhodne o konkurzu tj. prodej majetku s tím, že dluhy, které nebudou uspokojeny v konkurzu, Vám zůstanou. Pokud nemáte majetek, který by mohl být zpeněžen, bude konkurz zastaven. Nevím, kolik máte informací o tomto zákoně, nerada bych psala, co již víte. V případě, že byste měl další otázky, obraťte se na nás. Za Občanskou poradnu Květa Kudová

Souhlasím se vším