Dům v dražbě dražební vyhláška.

Dotaz ze dne 13. 3. 2013 17:34.

Otázka

Dobrý velice Vás prosím o radu.Máme dům na kterou byla uvalena dražba.Je to přítelův dům přišel o ptáci ale už je to v pořádku.Na dům je více exekucí ale ty se splácej jen jedna se nesplácí ale né naší vinou exekutor nepovolil splátky a rovnou nám řekl dům půjde dražby.S dražbou už nic nenaděláme chci se zeptat když splácíme hypotéku a ostatní exekuce a za měsíc je dražba mám eještě dál splácet měsíčně splácíme 30 tisíc kč a tak Vás prosím o radu máme ještě splácet když dražba má proběhnout 30.4.2013.Moc moc děkuji nikde jsem nenašla vaše telefoní číslo jinak bych zavolala.

Odpověď

Dobrý den,

telefonický kontakt včetně vymezení hodin, kdy je poradna po telefonu v provozu, naleznete na stránce Konzultační hodiny (http://www.spolcest.cz/obcanska-poradna-o-s-spolecnou-cestou/konzultacni-hodiny/).

Ohledně Vašeho dotazu neuvádíte, jaké platby jsou obsaženy v zmiňované sumě 30 000 Kč měsíčně.

Skutečnost, že došlo k nařízení dražby na nemovitost, Vás po právní stránce nezbavuje povinnosti řádně hradit své závazky, i když samozřejmě můžete v závislosti na okolnostech dojít k závěru, že nezaplacení dohodnuté splátky nebude co do důsledků představovat podstatný rozdíl.

Bez bližších informací se však nelze konkrétně vyjádřit k tomu, jaké důsledky by ve Vašem případě neuhrazení splátky mohlo mít.

Pokud by např. šlo o splátku hypotéky, která by byla jištěna dotčenou nemovitostí, mohlo by být výhodné platit do poslední chvíle např. z toho důvodu, aby proti Vám banka neuplatnila nárok na smluvní pokutu. I když budete počítat s tím, že banka svoji pohledávku uplatní tím, že své zástavní právo uplatní vůči výnosu z exekuční dražby, je pro Vás samozřejmě výhodnější, pokud banka bude požadovat uhrazení své pohledávky bez navýšení o pokutu za opožděnou platbu. Záleží však na smluvních podmínkách - je možné, že vzhledem ke krátké době zbývající do dražby by nezaplacení této pohledávky k navýšení dluhu vůči bance nevedlo, či by toto porušení závazku bylo již zahrnuta do smluvní pokuty, kterou Vám banka vyměří za to, že místo řádného splácení hypotéčního úvěru dojde k vydražení zajištěné věci a předčasné úhradě závazku z výtěžku dražby.

Je-li v uvedené sumě měsíční splátky obsažena např. splátka jinému soudnímu exekutorovi, může být podstatné, jestli z výnosu dražby zbude dostatek prostředků, aby byla vyrovnána exekutorovi splácená pohledávka. Pokud zbude na úhradu takovéto exekuce, nemusí mít jedna měsíční splátka pro soudního exekutora význam, jelikož svoji pohledávku již přihlásil do dražby a počítá s tím, že se ji podaří uspokojit. V opačném případě, kdy Vám i po zpeněžení nemovitosti zbudou dluhy, které splácíte, nebude dotčené exekutory zajímat, že se jiné pohledávky povedlo v rámci dražby uspokojit - z jejich pohledu nebyla pohledávka vyrovnána a je tudíž podstatné, zda-li dále řádně plníte dohodnuté splátky. Pokud splácet přestanete, budou muset uvážit, jakou jinou formou exekuce by bylo možné exekuované pohledávky vymoci.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším