změny v exekučním řízení po 1.1.2013

Dotaz ze dne 2. 12. 2012 16:43.

Otázka

S manželem jsme oba ve starobním důchodu. Manžel v minulosti podnikal, a po ukončení podnikání na něm zůstaly dluhy. Podnikání bylo ukončeno konkurzem. V rámci konkurzu došlo k rozdělení SJM, majetkovému vyrovnání a k zániku SJM. Konkurz byl ale i tak zrušen pro nedostatek majetku. Manželovi jsou doposud exekutorem prováděny srážky z důchodu. Můj dotaz spočívá v tom, zda může po termínu 1.1.2013 exekutor (i přes neexistenci SJM) "rozšířit" exekuci a obstavit i můj důchod, nebo nějakým jiným způsobem se snažit dosáhnout úhrady manželových dluhů z prostředků, které jsou nyní pouze v mém vlastnictví.

Odpověď

Dobrý den,

novinka účinná od 1.1.2013 se má vztahovat k závazkům spadajícím do společného jmění manželů. V první fázi by tudíž bylo na místě řešit, jestli závazky z podnikání Vašeho manžela vůbec spadali do společného jmění manželů. Není totiž nic výjimečného, že "podnikatelské závazky" pochází z podniku, který jeden z manželů vybudoval ještě za "BSM", nebo-li bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Podle této úpravy byl podnik osobním jměním podnikajícího manžela s tudíž i závazky můžeme považovat za osobní závazky podnikajícího manžela. V roce 1998 byl režim BSM nahrazen režimem společného jmění manželů "SJM", ale to neznamená, že se tento podnik a závazky staly součástí SJM.

Dále zde máme to, že v rámci konkursu došlo k zániku SJM a zřejmě i k jeho vypořádání. Předpokládám, že podle příslušných listin lze dohledat jak se vypořádaly závazky tehdy spadající do SJM. Pokud by se na ně tehdy zapomnělo (či byla uvedena jen část bez zbytkové klauzule), bylo by dále na místě řešit, jestli od zániku SJM uběhly alespoň tři roky. V takovém případě by totiž došlo k "dovypořádání" nastoupením zákonné fikce.

Můžeme-li tím či oním způsobem dojít k tomu, že k 1.1.2013 neexistují závazky spadající do SJM, nevidím důvod, proč by mělo dojít k postižení příjmu či účtu Vás, coby manželky povinného. Nelze nicméně nic zkazit, pokud je soudní exekutor výslovně upozorněn, že nejde o závazky spadající do SJM.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším