exekuce a výplata posílaná na cizí účet

Dotaz ze dne 2. 7. 2012 11:54.

Otázka

Dobrý den, Mám na Vás dotaz. Mám exekuci na mzdu a obstavený účet. Aby mi zůstala alespoň nezabavitelná část mzdy, nechávám si výplatu posílat na přítelův účet. Může mít kvůli tomu nějaké problémy?

Odpověď

Dobrý den,

dle soudního výkladu zákona smí být exekucí postižen pouze účet, jehož majitelem je povinný. Zároveň platí, že prostředky vložené na účet mohou být postiženy až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

V situaci kdy si dlužník nechává zasílat mzdu na účet jiné osoby, která není v roli povinného (ve Vašem případně přítele) stále platí, že na jeho účet nemůže být nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Není však vyloučeno, že by se exekutor mohl snažit o postižení Vaší mzdy na přítelově účtu z titulu tzv. postižení jiných majetkových práv.

V praxi by to však znamenalo, že by exekutor mohl zkusit vydat příkaz na vydání jiných majetkových práv. Pokud by přítel vydání peněz (jiných majetkových práv - zde Vašeho práva požadovat po příteli, aby Vám vrátil peníze, které obdržel na svůj účet bez řádného právního důvodu - tzv. bezdůvodné obohacení, popřípadě na základě dohody o jejich úschově) odmítl, mohl by exekutor uplatnit vůči němu tzv. poddlužnickou žalobu. To znamená, že by byla podána žaloba, na základě které by bylo požadováno vydání peněz (Vaší mzdy) z toho titulu z jakého jste mohla jejich vyplacení požadovat po příteli Vy (již zmíněné bezdůvodné obohacení, úschova, či něco jiného, co by odpovídalo Vaší dohodě předcházející odeslání peněz na jeho účet). Pokud by přítel soud prohrál a následně bezdůvodné obohacení nevydal, bylo by možné na jeho osobu nařídit exekuci formou přikázáním pohledávky z účtu ("obstavením" účtu).

Jak je vidno, nejedná se o úplně jednoduchý proces. Z tohoto důvodu nebývá v praxi moc často používán. Mnohem častěji se stává, že exekutor je informován o zasílání mzdy na účet jiné osoby, nicméně žádné kroky proti tomu nedělá vzhledem k již zmiňované komplikovanosti.

Pro úplnost dodávám, že nejbezpečnější způsob je výplata mzdy v hotovosti či poštovní poukázkou.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším