Exekuce a splátky

Dotaz ze dne 17. 6. 2012 00:04.

Otázka

Dobrý večer, prosím o radu. Exekutor nám oběma obestavil oba účty,dal příkaz na plat a zároveň polepil nábytek,ledničku,pračku atd. Stanovil si částku ve výši 70.OOO,- Kč a pak další splátky po 20.000,-Kč. Na to,že nejsme schopni platit takové výše splátek,namítl,že ho to nezajímá. Na účet jsme poslali 50.000,-Kč a teď se klepeme,co bude dál. Nehledě na to,že za jejich "návštěvu" si naúčtovali 16.000,-Kč.Může si exekutor odvézt i ledničku a pračku, když máme malé děti?A jak je to s ponížením splátek, asi na to nemusí přistoupit, že?

Odpověď

Dobrý den,

budu dále předpokládat, že exekuce byla nařízena na oba manžele, kteří jsou společně v postavení povinného - pokud by byl v exekuci jen jeden z manželů, postupuje se jinak!

Výše srážek ze mzdy je daná zákonem, takže s ní v zásadě nikdo (exekutor, plátce mzdy) nemůže nic dělat. Zákon sice zná teoretickou možnost snížení srážek, ale to předpokládá souhlas oprávněného (věřitele), takže je to možnost v zásadě jen teoretická.

Pokud jde o postižení banokovních účtů, tak zde máte právo na jednorázové uvolnění částky ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce (2 * 3 410 = 6 820 Kč), takže pokud jste tohoto práve doposud nevyužili, můžete zajít do banky a požádat o uvolnění těchto prostředků. Tato částka se uvolňuje z toho důvodu, aby povinný měl na přežití do příští výplaty, kterou by měl případně přesměrovat z bankovní účtu na výplatu v hotovosti či poštovní složenkou. Pokud Vám tedy chodí příjem na účet, je třeba okamžitě učinit kroky, aby v dalším měsíci již tyto prostředky na účet nepřišly! V opačném případě totiž může dojít k tomu, že Vám plátce mzdy srazí část mzdy, nesrazitelnou část zašle do banky a tam exekutor zabaví i nezabavitelnou část mzdy (ochrana "nezabavitelné" části mzdy totiž končí okamžikem, kdy zaměstnavatel prostředky vyplatí).

Pokud jde o zabavení věcí v domácnosti, tak podle zákona nemá soudní exekutor zabavit věci, které tvoří obvyklé vybavení domácnosti a zároveň je povinný či jeho rodina nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb. Je v praxi poměrně problematické vyložit, co je "nezbytně nutné" (např. se z toho dovozuje, že ke spánku stačí matrace a tak je možné zabavit postel), nicméně v případě malých dětí již bylo v soudní praxi rozhodnuto, že by pračka být zabavena neměla. Lze proto doporučit s ohledem na potřeby vyživovaných dětí podat k exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce co do položek, které jsou pro děti nezbytně nutné. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí ho k rozhodnutí soudu.

Neznám podrobnosti situace, ale v některých případech se podává ohledně vybraných položek návrh na zastavení také z toho důvodu, že jsou neprodejné, či nelze očekávat, že by výtěžek z jejich prodeje byl vyšší než náklady spojené s exekučním prodejem (popřípadě by např. skříně vzhledem ke kvalitě provedení či stáří ani nevydrželi transport).

Dále zmiňujete, že si za "návštěvu" naúčtovali 16 000 Kč. Nejsem si jist, co tím konkrétně myslíte. Náklady exekučního řízení se řeší formou tzv. příkazů k úhradě nákladů exekuce a pokud povinný nesouhlasí s výší nákladů či účelností jejich vzniku, může proti tomuto příkazu podávat námitky.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte či upřesněte - bez znalosti bližších okolností je obtížné uvádět další konkrétní rady.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším