exekuce

Dotaz ze dne 2. 3. 2012 11:38.

Otázka

Dobrý den,chtěl bych se zeptat. Sestře dnes v práci řekli že ji přišla exekuce a že ji budou strhavat peníze z vyplaty. Jde o to že v roce 1999 kdy bylo sestře 10 let, tak matka nezaplatila listek na tramvaj a revizor matku i se sestrou chytil a nezaplatila nic.( jedine co víme ) A až dnes po 13ti letech přišlo sestře vyrozumnění že musi uhradit za to vše cca 15 000,- Kč. A proto Vás žádám o nějakou pomoc pokud to je možné. Děkuji Vám moc.

Odpověď

Dobrý den,

v dané situaci je především třeba zjistit bližší informace. Exekuční řízení je totiž až zcela poslední fází vymáhání dlužné pohledávky, kdy již v zásadě neexistuje mnoho možností, jak se bránit povinnosti vymáhanou částku uhradit.

Je třeba dopátrat se na příslušném okresním či obvodním soudě (podle bydliště sestry) spisu o soudním řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o její povinnosti zaplatit žalovanou částku, příslušenství a náklady soudního řízení. Nejde tedy o exekuční spis, kdy bylo toliko rozhodnuto o nařízení exekuce a pověření určitého soudního exekutora, ale o exekuci předcházejí řízení, které skončilo vydáním platebního rozkazu či rozsudku ukládajícího povinnost zaplatit do ... dnů částku .... Kč.

V tomto spise je pak třeba dohledat především to, kdy, jak a kam byla soudní korespondence zasílána. Pokud totiž bylo vše řádně doručeno a žalovaný se příslušným způsobem v řádné lhůtě nebránil, nelze ve fázi exekuce již zpochybňovat skutečnost, že má Vaše sestra povinnost rozsudkem či platebním rozkazem stanovenou částku zaplatit.

Teprve pokud se podaří zpochybnit platnost doručení, lze exekuci zastavit, jelikož byla nařízena před řádným doručením původního rozsudku či platebního rozkazu a začít řešit nejen to, jak má proběhnout exekuce na částku X Kč, ale samotnou otázku, zda-li má Vaše sestra povinnost částku X Kč zaplatit či nikoliv (minimálně lze pak včasnou úhradou ušetřit náklady exekučního řízení).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte či upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším