dluhy bývalého manžela

Dotaz ze dne 4. 4. 2011 11:40.

Otázka

Dobrý den, poslední dobou je mnoho pořadů v televizi, které se zabívají problémy s dluhy z předešlého manželství a následnou exekucí. Začínám mít docela strach. Jsem 6 let rozvedená, bezdětné manželství před rozvodem bylo už delší dobu rozvrácené a dnes již bývalý manžel, tehdy dělal dost problémy. Teprve teď mi dochází, že si neplatil po vyhození z práce (následně i ÚP) zdravotní pojištění, že dlužil v bance, neplatil paušál za mobil atd. Nyní žiji s přítelem a máme 4letého syna, společně jsme si našetřili na větší byt (je na mě napsaný, mám ho v osobním vlastnictví), našetřili si stavební spoření a koupili auto. Nyní se bojím, že o to vše přijdeme. Nejhorší je, že přítel má s bývalou manželkou podobné problémy, proto je jedno, zda majetek bude na mě nebo na něho. Co teď s tím? Jak vůbec můžu zjistit výši dluhů a jak dál postupovat? Děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den,

uvádíte, že jste již šest let rozvedená a jelikož nezmiňujete žádné běžící řízení s bývalým manželem, předpokládám, že došlo k vypořádání společného jmění manželů dohodou, soudně či tím, že ve lhůtě tří let od zániku manželství nebyla uzavřena dohoda ani podán návrh na vypořádání. Můžeme tedy vycházet z toho, že společné jmění manželů bylo pravomocně vypořádáno (i kdyby byla dohoda o vypořádání neplatná, stejně došlo uplynutím zmíněné lhůty k vypořádání ze zákona).

V této situaci se již dluhů manžela není třeba příliš obávat. Soudní praxe totiž dovodila, že přímo žalovaná můžete být pouze pro závazky, které jste uzavřela či spoluuzavřela (pod závazkem je zde třeba rozumět i případný ručitelský závazek), ale nikoliv pro závazky, které uzavřel Váš bývalý manžel bez Vás a to i když jde o závazky, které vznikly za trvání manželství a vzhledem ke své majetkové přiměřenosti spadají do společného jmění manželů (dále jen "SJM"). Nemůžete-li být pro takovéto závazky žalovaná, znamená to, že nemůžete být v postavení povinné v exekuci.

To neznamená, že by se exekuce nařízená pouze na jednoho z manželů (který je povinným) nemohla dotknout druhého manžela (který není povinným), či bývalého manžela (který rovněž není povinným). Exekucí totiž může být postižen nejen osobní majetek povinného, ale i majetek spadající do jeho SJM a to včetně majetku spadajícího do zaniklého, ale doposud platně nevypořádaného SJM.

Za trvání manželství proto musí manželka počítat s tím, že při exekuci na manžela může být postižen osobní majetek povinného a SJM (nikoliv však osobní majetek manželky).

Svébytné postavení mají dluhy z doby před manželstvím. Pro ty je totiž možné postihnout pouze osobní majetek povinného (nebo musí věřitelé dosáhnout prohlášení konkurzu, u kterého by došlo k zániku a vypořádání SJM).

Rozvedená manželka je až do právoplatného vypořádání SJM v zásadě ve stejné situaci jako před rozvodem. Nicméně majetek získaný po rozvodu již není součástí SJM, ale jejího osobního jmění. V takovém případě je nicméně vhodné mít uschované doklady o nabytí majetku, aby nedošlo ke sporu, zda jde o nový osobní majetek, nebo o starší majetek spadající do nevypořádaného SJM. Kromě toho musí rozvedená manželka počítat s tím, že sice "na ní nemohou" věřitelé, kterým se "neupsala", ale podle vypořádání SJM může mít povinnost přispět bývalému manželovi na úhradu dluhů, které uzavřel samostatně (takže je věřitelé vymáhají pouze po něm), ale přesto spadají do SJM (musí být přiměřené majetkovým poměrům manželů - u větších závazků je nutný buď souhlas obou manželů, nebo při absenci druhého podpisu půjde "jen" o osobní závazek toho, kdo se podepsal).

Ve Vašem případě je již SJM zjevně dávno vypořádané, takže Vaše věci by mohly být v exekuci postiženy pouze pokud by soudní exekutor došel k závěru, že jde ve skutečnosti o osobní majetek Vašeho bývalého manžela. K takovýmto omylům může snadno dojít, pokud by u Vás bývalý manžel bydlel, nebo kdyby jste mu např. přebírala poštu, takže by se exekutor domníval, že v dotčeném bytě bydlí. Nic takového nepředpokládám a pokud žijete každý šest let odděleně, nepředpokládám, že by exekutoři došli k závěru, že by u Vás měli šanci najít majetek bývalého manžela (pokud k tomu nezískají důvod).

Výslovně zmiňujete:

a) bytovou jednotku - údaj o vlastníkovi je v katastru nemovitostí, takže je nesmysl, aby se exekutor "spletl" a vydražil tuto jednotku v domnění, že jde o majetek povinného (zápis v katastru nemovitostí lze samozřejmě prolomit, ale v kontextu Vašeho dotazu je nesmysl řešit situace toho typu, že je převod neúčinný, protože šlo o účelové "schování" majetku, nebo jste ho dostala v rámci neplatného zúžení SJM atd.).

b) stavební spoření - neuvádíte nic bližšího, ale opět je z údajů spořitelny jasné, na čí jméno je spoření vedeno i to, kdy byly peníze připsány, opět je nesmysl, aby exekutor při exekuci na Vašeho bývalého manžela šest let po rozvodu postihl Vaše spoření s tím, že jde o osobní majetek manžela, či nevypořádanou část SJM.

c) osobní automobil - i zde máme oficiální registr, ze kterého je možné zjistit, kdo a od kdy je vlastníkem dotčeného motorového vozidla.

Samozřejmě není situace až tak jednoduchá - někteří lidé jsou velmi vynalézaví pokud jde o maskování majetku před exekutory a tudíž jsou cestičky jak tyto situace řešit (např. se postihne pohledávka spočívající v tom, že osoba A získala bezdůvodné obohacení od osoby B, která si u ní lidově řečeno schovala peněžní prostředky), ale pokud máte čisté svědomí a nedocházelo k žádným "podivným" přesunům majetku (např. máte na stavebním spoření "200 000" Kč, které se tam objevili poté, co takováto částka zmizela z účtu povinného), není důvod, proč se tímto stresovat.

Z hlediska obav z exekuce by bylo třeba spíše zauvažovat, jestli jste tehdejšímu manželovi někdy něco nepodepsala (spoludlužnictví, ručitelství...). Již šest let se nikdo neozval, ale to by samozřejmě mohlo být teoreticky pouze důsledek toho, že Vás věřitel či soud zatím nedokázal najít.

Tím se dostáváme k tomu, že v dnešní době obecně platí, že je velmi důležité mít v pořádku doručování pošty. Nepřebíráte-li si poštu na adrese trvalého pobytu, je nutné nahlásit na evidenci obyvatel doručovací adresu, nebo si zřídit datovou schránku! V opačném případě se totiž může stát, že se třeba až po deseti letech objeví "zapomenutá" pohledávka, která již v mezičase skončila v exekuci, jelikož Vám všichni zasílali poštu na starou adresu (především zde jde o doručování soudní korepsondence).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším