Oddložení exkuce

Dotaz ze dne 14. 8. 2010 23:27.

Otázka

Dobrý den, příteli byla nařízena exekuce, na majetek v domku který máme v podnájmu,domluvil si s exekutorem, že to zaplatí na víckrát. Musí se doplatit zbylá částka na kterou už nám peníze nevystačí, chci se zeptat je možné zažádat o oddložení exekuce, nebo o prodloužení doby splacení? Nebo je jiná varianta, o které třeba ani nevíme?Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

vycházím z toho, že exekuce byla řádně nařízena na základě pravomocného exekučního titulu a probíhá na majetek, který náleží oprávěnému (nemám na základě informací obsažených v dotazu důvod předpokládat, že je tomu jinak, ale samozřejmě to ani nemám jak potvrdit). Na splácení exekučně vymáhané částky není právní nárok, je pouze na exekutorovi, který má zákonnou povinnost vymoci prostředky co nejrychleji, zda se spokojí se splátkami a v jakém rozsahu. Pokud by byl vůči povinnému příliš benevolentní, mohl by z toho sám mít problémy. Formální dohoda o splátkách by pak případně měla být uzavřena přímo s oprávněným.

Odklad exekuce je sice přípustný, ale pouze ve výjimečných případech, kdy se povinný ne vlastní vinou dostal do situace, ve které by exekuce měla ještě tíživější následky než normálně. Dojde-li např. k tomu, že povinný má vyklidit byt, ale v současnosti je vážně nemocný a upoutaný na lůžko, tak je samozřejmě na místě přiznat odklad exekuce o nějakou (ne přehnaně dlouhou) dobu, aby ho nebylo nutné vynášet na lůžku, ale v žádném případě není důvod k odkladu, pakliže exekuce bude mít ve své podstatě stejně závažné následky teď, jako za půl roku...

Spíše lze tudíž doporučit komunikovat s exekutorem (a oprávněným, pokud se je v této fázi ještě ochotný bavit) a pokud tomu tak ve Vašem případě je, snažit se vysvětlit (a doložit), že v současnosti z Vás stejně další peněžní prostředky nedostane (v domku nemáte nic, co by se dalo prodat za nějakou smysluplnou částku) a tak nic nezíská, pokud Vám bude "strpčovat život" a že zbytek dluhu dobrovolně sami uhradíte, jakmile se Vaše situace zlepší. O své majetkové situaci neuvádíte nic bližšího, takže se k tomuto dost dobře nelze vyjádřit konkrétněji. Pokud Vám je co zabavit, exekutor nemá povinnost čekat, až budete schopni dluh uhradit pro Vás příjemnější formou.

Jedinou teoretickou další možností by bylo podání návrhu na oddlužení, ale nevím o Vaší situaci nic blizšího a tudíž těžko mohu posoudit, zda-li jde o smysluplné řečení. Doporučuji prostudovat informace, které k tomuto naleznete např. na portálu www.justice.cz.

V případě potřeby svůj dotaz prosím doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradan o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším