Lze zabavit nemovitost(SJM) kuli 208kč,ktere dluží jeden z manželů?(dluh vznikl před uzavřením manželství).

Dotaz ze dne 17. 5. 2010 14:23.

Otázka

Dobrý den, održela jsem exekuční příkaz k prodeji nemovitosti(kuli 208kč+ náklady),nemovitost je ve společném jmění manželů,získali jsme jí v době manželství,onen dluh my vznikl několik let před uzavřením manželství(je promlčen,odvolání jsem podala,zatím bez odpovědi) tudíž předpokládám že není SJM a tudíž nemuže byt postižena exekucí nemovitost která spadá do SJM.Nehledě na to ,kde je míra přiměřenosti???Jak máme postupovat aby byla exekuce zastavena?Tyto skutečnosti byli sděleny exekutorovi,manžel sepisuje vylučovací žalobu,ja stižnost na exekutorskou komoru.Prosím poradte jak postupovat.Děkuji

Odpověď

Dobrý den, nejsem si jista, jakou radu očekáváte. V podstatě jste učinila patřičná opatření. Pakliže je pro dluh z doby před manželstvím postižen majetek náležející do společného jmění manželů, lze podat vylučovací žalobu (vzor např. http://www.zbynekmlcoch.cz/info/vzory_pravnich_smluv/vylucovaci_zaloba_vzor_zdarma_ke_stazeni_a_tisku.html, musí prokazovat, že dluh vznikl v době před uzavřením manželství a postihuje společný majetek). Také můžete Vy podat návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitosti (exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí, také lze poukázat na zjevnou nepřiměřenost). Návrh se podává k exekutorovi do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděla o důvodu k zastavení exekuce (není zcela jasné, jak se bude postupovat pokud podáte návrh opožděně). Dále je pravda, že po novele (červenec 2009) má exekutor postupovat nejprve tak, že se pokusí prostředky vymoci srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů či přikázáním pohledávky z účtu. Není-li možné takto prostředky vymoci, má přikročit k prodeji movitých a nemovitých věcí. Pakliže exekutor nezruší exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, lze podat stížnost na Exekutorskou komoru.

Zda uspějete s odvoláním z důvodu promlčení nemohu odhadnout. Je třeba si uvědomit, že právo přiznané soudem či jiným orgánem se promlčuje ve lhůtě 10 let. Promlčecí doba neběží po dobu řízení (u soudu či jiného orgánu). Pokud nelze hovořit o promlčení, nebude pravděpodobně odvolání úspěšné, jelikož povinnost uhradit dlužnou částku stále zůstává (nebude-li podání možno posoudit jako návrh na zastavení exekuce prodejem nemovitého majetku). Nehledě na to, že odvolání je možno podat proti usnesení o nařízení exekuce nikoliv proti exekučnímu příkazu. S pozdravem Květa Kudová, Občanská poradna o.s. Společnou cestou

Souhlasím se vším