zrušení exekuce

Dotaz ze dne 22. 1. 2010 09:43.

Otázka

Dobrý den. Kvůli nezaplacené pokutě městské policii Praha, jsem musel exekutorovi zaplatit 8500 Kč. Po půl roce mi přišlo od soudu rozhodnutí, že se exekuce zastavuje na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu o prekluzivní pětileté době. Když jsem na exekutorský úřad volal, bylo mi řečeno, že jim nic nepřišlo, tudíž mi částku zpátky nevrátí. Poradíte mi prosím jak dál postupovat?

Odpověď

Dobrý den,

v daném případě je třeba rozlišit otáku nákladů exekuce a samotné dlužné částky. Pokud jde o dlužnou částku, tak ta buď může být ještě u exekutora, nebo již mohla být (což je pravděpodobné) poukázána oprávněnému. V takovém případě lze doporučit zaslat oprávněnému dopis, ve kterém ho vzhledem k rozhodnutí o zastavení exekuce (přiloženém v kopii) vyzvete k vrácení dluhu, který byl vymožen bez ohledu na to, že dle rozhodnutí Nejvyššího soudu zaniklo toto právo prekluzí. Pakliže se oprávněný nebude ochoten dohodnout na vrácení obdržené částky, nezbude než se domáhat úhrady v rámci žaloby na vydání bezdůvodného obohacení.

Pokud jde o náklady exekuce, tak by soud měl v rozhodnutí stanovit, kdo náklady exekuce ponese (dle ust. § 89 má nést náklady ten, kdo zastavení exekuce zavinil - zde zřejmě oprávněný, který požadoval zaplacení prekluzí zaniklé pohledávky). Pakliže si exekutor strhne náklady od jiné osoby, respektive je nevrátí v okamžiku, kdy je zřejmé, že povinnost k úhradě nákladů šla za jinou osobou, opět nezbude než věc řešit žalobou na vydání bezdůvodného obohacení - pakliže by exekutor šel tak daleko, že by Vám bez ohledu na rozhodnutí soudu dal příkaz k úhradě nákladů exekuce, bylo by na místě podat proti příkazu námitky s tím, že dle rozhodnutí má náklady zastavené exekuce nést jiná osoba. Z hlediska postupu lze i zde i vůči exekutorovi doporučit zaslat výzvu k vrácení prostředků na základě přiloženého rozhodnutí o zastavení exekuce a rozhodnutí o prekluzivní době.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším