Dluhy nabyté před manželstvím

Dotaz ze dne 11. 6. 2009 11:33.

Otázka

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda má exekutor právo uvést do exekuční výzvy mé jméno, přestože vymáhaný dluh je mého manžela a byl nabyt před manželstvím. Dále jsem prodala byt, který jsem rovněž nabyla před manželstvím a kde jsem donedávna měla trvalý pobyt. Byt mají nyní nový majitelé, které obtěžují návštěvy "vymahačů" dluhu a vylepování výzev na dveře, přestože jim byla ukázáno potvrzení o prodeji bytu. Lze obtěžování nějak zabránit?

Odpověď

Dobrý den, jestliže dluhy vznikly před uzavřením manželství, nepatří do společného jmění a mohou být uspokojeny jen z majetku, který patří povinnému. Obvykle je volena exekuce na (nevyplacenou) mzdu či zablokování účtu, jak mzda, tak účet se považují za osobní majetek povinného i v době trvání manželství. Také může být zabavován movitý i nemovitý majetek, který patří povinnému. Nelze však postihnout majetek ve společném jmění. V těchto případech je podáván k soudu návrh na konkurz, který má za následek vypořádání společného jmění. Z části, která připadne na manžela, mohou být dluhy uspokojeny.

Z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá, zda jde o soudního exekutora, nebo jen o nějakou vymahačskou agenturu. Exekutor musí postupovat na základě nějakého exekučního titulu. Tím je obvykle rozsudek soudu, že pan (paní) xy, je povinen(a) zaplatit částku x Kč. Může vést exekuci jen vůči osobám, které jsou v tomto titulu uvedeny. Pokud vymáhá dluh po Vás, ačkoliv nejste povinná, pak je třeba se bránit u soudu, který exekuci nařídil (pokud je možnost odvolat se proti nařízení exekuce, pokud již uplynula lhůta k odvolání, pak návrh na zastavení exekuce). Jde tedy o to, kdo je rozsudkem označen za povinného (jen manžel nebo i Vy). Také si lze na postup exekutora stěžovat na Exekutorské komoře (http://www.exekutorskakomora.cz/). Pokud je majitel Vašeho bývalého bytu obtěžován exekutorem, ačkoliv mu bylo prokázáno, že tam povinný nemá žádný majetek, že s tímto bytem již nemá nic společného, může také podat na daného exekutora stížnost. Jde-li o vymahačskou agenturu, pak se proti jejímu postupe nelze příliš bránit. Lze ji upozornit na skutečnost, že pokud se svými praktikami nepřestane, budete nuceni se obrátit na policii. Následně se můžete zkusit na policii obrátit. Za Občanskou poradnu Jižní Město Květa Kudová

Souhlasím se vším