RP po návratu z Anglie

Dotaz ze dne 4. 8. 2011 11:57.

Otázka

Dobrý den, Můj partner a já oba pracujeme v Uk,19.4.2011 se nám narodil syn, nyní jsem na mateřské dovolené do poloviny ledna 2012. Do konce roku 2011 plánujeme trvalý návrat do ČR. O Rodičoský příspěvek bych chtěla zažádat v polovině ledna 2012. Zajímá mě, jaké dokumenty z Anglie je třeba doložit k žádosti a co vše je k ní potřeba. Dále pak změny čerpání RP od roku 2012?? Jestli pro mě nebude lepší zažádat do konce roku 2011. Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k Vámi zmiňovanému "trvalému návratu" budeme předpokládat, že s partnerem budete bydlet v ČR a zanikne Vaše (Vaše ve smyslu jak Vás, tak Vašeho partnera) zahraniční zaměstnání. Pokud byste se do ČR přestěhovala pouze Vy s dítětem a otec by zůstal výdělečně činný v UK, spadali byste primárně pod UK systém, nicméně by bylo možné žádat o dorovnání ze systému ČR (v takovém případě by se samozřejmě rozrostl okruh okolností, které by bylo třeba zkoumat a dokládat).

Z hlediska formulářů předpokládám, že pro rodičovský příspěvek budete potřebovat především formulář E405, ale osobně bych Vám doporučil raději kontaktovat předem úřad práce, pod který budete po svém návratu spadat a dotázat se, jaké formuláře byste si k hladkému vyřízení dávky měli předem zajistit (vyřízení E formulářů trvá běžně i několik měsíců, takže je vhodné začít situaci řešit s předstihem).

Uvádíte, že plánujete podat v ČR žádost o rodičovský příspěvek v druhé polovině ledna 2012. V této souvislosti je třeba upozornit, že podle současné právní úpravy je případnou volbu varianty čerpání rodičovského příspěvku ve variantě do tří let věku dítěte nutné provést do konce měsíce, ve kterém dítě dosáhlo devíti měsíců věku. Variantu do dvou let věku dítěte v tomto případě nestihnete (volba se provádí do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů věku) a pro čerpání ve variantě do čtyř let věku dítěte stačí žádost o dávku, ale nemusí se provádět zvláštní volba a dokládat nárok na peněžitou pomoc v mateřství (respektive ve Vašem případě na její UK obdobu).

Formuláře včetně české verze evropský E formulářů naleznete na adrese https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome.

Co se týče změn rodičovského příspěvku v roce 2012, je třeba upozornit, že návrh změn je zatím teprve projednáván Poslaneckou sněmovnou (2. čtení je plánováno na konec srpna), takže zatím nelze určit, zda, k jakým změnám dojde a od jakého data budou tyto změny účinné.

Vyjdu-li z toho, co je v současnosti navrhováno a z předpokladu, že nová právní úprava bude účinná od 1.1.2012, je výhodnost či nevýhodnost nové právní úpravy závislá na tom, jakou variantu si plánujete zvolit a co byste případně chtěli činit během čerpání příspěvku (nová právní úprava je např. benevolentnější pokud jde o pobyt dítěte v kolektivním zařízení). Pokud by Vám nárok vznik před 1.1.2012, měli byste podle nové právní úpravy možnost volby, zda chcete od 1.1.2012 pokračovat v čerpání podle staré právní úpravy, nebo si požádat o změnu rodičovského příspěvku na čerpání podle nové právní úpravy.

V nové právní úpravě je pro způsob čerpání rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. To je v zásadě stejné kritérium jako v současnosti, ale podle nové úpravy již nemusí jít o vyměřovací základ žadatele o dávku a stačí doložit vyměřovací základ druhého rodiče, takže se při volbě nároku přes pojištění otce nemusí příspěvek účelově přehlašovat "tam a sem".

Nemá-li žádný z rodičů takovýto vyměřovací základ, poskytne se rodičovský příspěvek v částce 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte a v částce 3 800 Kč od desátého měsíce věku do 4 let věku dítěte. Jde tudíž o zachování současné varianty do čtyř let věku dítěte. U ostatních variant však přestávají platit zákonem dané částky a je na rodiči, jak si v daných mezích rozvrhne čerpání příspěvku a jak si ho případně bude během čerpání příspěvku měnit (takže lze např. začít na vyšší částce a pak delší dobu čerpat nižší částku, jelikož si již budete k péči o dítě přivydělávat). Na vyčerpání mají rodiče k dispozici částku 220 000 Kč, přičemž konkrétní částku si může určit podle toho, jak vysoký je již zmíňovaný denní vyměřovací základ. Rozhodující je zde hranice 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, jelikož rodičovský příspěvek nelze zvolit v částce převyšující tutu hranici. Bez ohledu na výsledek výpočtu této hranice pak nelze zvolit čerpání v částce vyšší než 11 500 Kč měsíčně.

Příklad: denní vyměřovací základ nám vychází na 340 Kč. Z této částky vypočítáme 30násobek, což je 10 200 Kč. Tato částka představuje hranici, do jejíž výše si lze zvolit rodičovský příspěvek.

Co výše uvedený model znamená v absolutních čísel?

Pokud neřešíme pobírání peněžité pomoci v mateřství prvních pět měsíců, vychází nám při současné právní úpravě:

a) varianta do dvou let věku dítěte: celkem vyplaceno 216 600 Kč (19 x 11 400 Kč), b) varianta do tří let věku dítěte: celkem vyplaceno 235 600 Kč (31 x 7 600 Kč), c) varianta do čtyř let věku dítěte (bez prvních pěti měsíců): 178 600 Kč (4 x 7 600 Kč + 39 x 3 800 Kč), d) varianta do čtyř let věku dítěte (s pobíráním RP od porodu dítěte): 216 600 Kč (9 x 7 600 Kč + 39 x 3 800 Kč).

Z výše uvedeného nám tedy plyne, že na nové právní úpravě tratí osoby čerpající rodičovský příspěvek ve variantě do tří let věku dítěte, jelikož v současnosti mohli na dávce celkem vyčerpat 235 600 Kč, zatímco v současnosti si budou do tohoto období moci rozložit pouze částku 220 000 Kč. To by v případě konstantní výše dávky znamenalo, že měsíční výše příspěvku (7 600 Kč) klesne o něco přes 500 Kč (rozpočítáno na 31 měsíců pobírání).

Pokud tedy budeme výhodnost posuzovat v tom smyslu, že jste si chtěla zvolit variantu do tří let věku dítěte, tak by nová právní úprava (opakuji, že nevíma zda a v jaké podobě bude novela přijata) znamenala, že budete pobírat nižší dávku.

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.