exekuce bez výzvy

Dotaz ze dne 26. 12. 2009 21:48.

Otázka

Dobrý den, po prodeji pozemku jsem podala na FU žádost o prominutí daně z příjmu. Na dotaz, zda mám daň zaplatit mi bylo sděleno, že mám počkat na rozhodnutí komise. I nadále jsem byla s pověřenou pracovnicí FU v kontaktu a následujících 8 měsíců se nic nedělo, komise žádné rozhodnutí neudělala. V listopadu jsem zjistila, že mám exekuci na účet a peníze odstavené na technic.účtu exekutora FU. Podotýkám, že mi nepřišla žádná výzva k exekuci ani výzva k zaplacení daně ani při telefonických rozhovorech mě nikdo k zaplacení nevyzval, naopak jsme byli /ústně/ dohodnuti na splátkách. Kontaktovala jsem FU, aby mi svůj postup zdůvodnili a bylo mi sděleno, že mají na tento postup nárok a že není protiprávní. Až nyní před Vánocemi mi bylo doručeno rozhodnutí o exekuci a na konci dovětek, že se mohu odvolat, pokud jsem neobdržela výzvu. Chci se zeptat, zda v tomto případě má cenu podávat ""odvolání proti exekuci bez výzvy nebo zda podat "námitku proti postupu FU"? Mám zároven poslat i žádost na stanovení splátkového kalendáře? Další problém byl v tom, že jsem nahlásila novou zasilatelskou adresu a tento příkaz mi byl doručen jako "doporučeně-vhodit do schránky" na adresu starou k bývalému příteli. Nevím, zda tím sledovali záměr promlčení 15-ti denní odvolací lhůty? O změně adresy jsem je informovala elektronicky do podatelny a telefonicky jak exekutorovi tak pracovnici, která mě má na FU na starosti. Do této lhůty se započítávají i svátky a dny volna? Moc prosím o rychlou odpověd, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

na dotazy zaslané elektronicky odpovídáme v návaznosti na kapacitní možnosti poradny ve lhůtě 14 dnů. Pakliže klient potřebuje rychlou radu, je třeba doporučit využít letefonické či osobní konzultace.

Nejsme specialisté na problematiku daňového řízení a proto lze v případě potřeby doporučit konzultovat sitauci s daňovým poradcem.

Pakliže se máme pokusit Váš dotaz zodpověďět, tak by zřejmě na prvním místě bylo vhodné uvést, že odpuštění daně je zcela mimořádným opravným prostředkem, proti kterému nejsou další opravné prostředky. Daň odpuštěna být může, nebo také nemusí a daňový subjekt s tím nemůže mnoho dělat.

Není-li daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách zaplacen v zákonné lhůtě (je zde vykonatelný výkaz nedoplatků, vykonatelné rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité plnění či splatná částka zálohy na daň), může FÚ využít prostředky správní exekuce, přičemž možný je postup jak s tak bez výzvy k dodatečné úhradě.

Základní variantou je zaslání výzvy k dodatečné úhradě. V takovémto případě je možné podat odvolání proti této výzvě a proti následnému správnímu exekučnímu příkazu jsou již přípustné pouze námitky.

FÚ může zahájit vymáhání i bez výzvy, pakliže hrozí, že účel vymáhání bude jinak zmařen. V takovém případě z logiky věci není možné podávat odvolání proti výzvě (žádné neexistuje) a tudíž se připouští podání odvolání proti správnímu exekučnímu příkazu.

Pakliže v daném případě postupoval FÚ podle ust. § 73 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků (nezasílání výzvy), tak je opravným prostředkem odvolání a nikoliv námitky.

Je nicméně otázkou, jakou máte šanci na úspěch s opravným prostředkem. Neznám bližší podrobnosti případu, nicméně nelze počítat s tím, že byste uspěla s odkazem na ústní přislíbení splátek.

Budu-li předpokládat, že Vaší žádosti o prominutí daně nebylo vyhověno a nemáte se jak ubránit proti exekučnímu příkazu, bylo by skutečně vhodné požádat o splátky s odkazem na to, jak vážnou újmu by Vám jednorázové vymáhání způsobilo.

Pakliže Vám bylo doručováno na adresu, která neodpovídá Vašemu pobytu ani adrese nahlášené na FÚ, můžete argumentovat tím, že Vám příkaz nebyl platně doručen (což se může hodit např. v případě zmeškání lhůty pro odvolání), ale v zásadě nejde o nic, co by z pozice FÚ nespravilo opětovné doručení.

Není-li výslovně uvedeno jinak, započítávají se do lhůt všechny dny, tedy i svátky a dny pracovního klidu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.