vyplacení mzdy

Dotaz ze dne 2. 12. 2008 21:15.

Otázka

Dobrý den mám jeden dotaz,týkající se výplaty mzdy.Dne 20.10.2008 jsem nastoupila k jedné nejmenované firmě s.r.o. a 20.11.2008 jsem měla dostal mzdu,dnes 2.12.2008 jsem dosud nic neobdržela a nevím pokud ještě něco obdržím za měsíc listopad,navíc firma u které pracuji se nachází v insolvenčním řízení můžete mi poradit jak mám dále postupovat a jestli někdy ještě uvidím od firmy mzdu?Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže je firma v insolvenčním řízení, je třeba v první řadě zjistit, o jakou fázi insolvenčního řízení se jedná – byl-li teprve podán insolvenční návrh, nebo již bylo vydáno rozhodnutí o konkurzu. Pokud tu je, resp. jakmile tu bude rozhodnutí o konkurzu, je třeba přihlásit svou pohledávku u soudu, u kterého se řízení vede (nemůžete již pohledávku vůči firmě uplatňovat žalobou). K tomu více informací včetně vzoru přihlášky naleznete zde: http://insolvencni-zakon.justice.cz/veritel/pohledavka-prihlaseni.html

Kromě toho můžete uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce na základě zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Příslušný je úřad práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo. Podmínkou uspokojení zaměstnance je uplatnění nároku u úřadu práce ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy úřad zveřejnil seznam zaměstnavatelů, na které byl podán návrh na konkurz a jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce. Další podmínkou je, že pracovní poměr zaměstnance trval ke dni podání návrhu na prohlášení konkurzu na zaměstnavatele, popř. pracovní poměr skončil v době 6 měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkurzu. Uspokojit zaměstnance je možné nejvýše v rozsahu odpovídajícímu mzdovým nárokům splatným za 3 měsíce v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkurzu. Je třeba upozornit, že výše náhrady je zákonem omezena. Částka vyplacená zaměstnanci nesmí překročit za 1 měsíc 1,5 násobek Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášené tzv. rozhodné částky. Ta se vyhlašuje ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1.5. (na 12 měsíců) a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

Za Občanskou poradnu Jižní Město

Petra Lomozová a Ondřej Načeradský