Rozchod a Dluhy

Dotaz ze dne 13. 9. 2013 19:32.

Otázka

Dobry den chtěl jsem se zeptat na to že jsme jako druh a družka žili skoro 9 let ve vztahu,mame 2 děti,a ona ukončila vztah skrze nového přítele,já se odstěhoval ,ale jak jsme spolu žili tak jsme si vytvořili dluhy od různých spol. ,které většinou byly psané na mě ,ale společně jsme je utratili. Tedy mam otázku dá se nějak vymáhat třeba i soudně její půl podíl? Jde jen o to že musím platit alimenty a do toho i dluhy které jsme spáchali spolu,ale byly bohužel vesměs psané na mě. Tedy já budu 10 let v háji a ona by měla být čistá??? Děkuji za odpověd a po případě radu co a jak a na koho se obrátit

Odpověď

Dobrý den,

zatímco v případě manželství se počítá s tím, že manželé hospodaří společně a v případě zániku manželství se co do majetku i závazků nabytých za trvání manželství vypořádá výsledný stav (se stanovenými výjimkami a zvláštními pravidly), tak v případě nesezdaného soužití žádná takováto právní úprava neexistuje a z hlediska majetkových práv se k druhovi a družce přistupuje v zásadě jako ke zcela "cizím" osobám.

Je pouze a jen na zúčastněných osobách, zda-li si upraví vzájemná práva a povinnosti smluvně a zda si zajistí důkazy k prokázání skutečností, které jsou nezbytné pro případnou obranu práv před soudem.

Bohužel, je zcela běžné, že lidé v rámci nesezdaných soužitích fungují čistě "na dobré slovo" aniž by se jakkoliv chránili pro případ rozpadu soužití. Následně pak dochází na pravidlo, že je na žalobci, aby byl schopen prokázat svá tvrzení a že vlastně není až tak podstatné, co se stalo či nikoliv, ale co je možné dostatečně prokázat.

Neuvádíte, zda a případně jaké podklady k věci máte, takže se mohu jen dohadovat, do jaké míry Vaše situace odpovídá výše zmíněné "obvyklé" situaci po rozpadu nesezdaného soužití.

Z hlediska Vašich závazků vůči věřitelům je třeba počítat s tím, že věřitele v principu nezajímá, zda-li jste získané prostředky spotřeboval pro sebe, poskytl je dále jiné osobě, či je spotřeboval společně se svojí družkou (neřeším nyní otázku spáchání úvěrového podvodu použitím prostředků k jinému než smluvně sjednanému účelu). Je třeba počítat s tím, že tyto závazky musíte hradit Vy, respektive v případě, kdy jde o závazek sjednaný s bývalou družkou v režimu spoludlužníků "společně a nerozdílně", je pouze a jen na věřiteli, zda požaduje úhradu po obou spoludlužnících, nebo se obrátí pouze na jednoho z dlužníku (toho movitějšího), který musí uhradit celý závazek a je následně na něm zda a jak se vypořádá s druhým spoludlužníkem (není-li sjednáno jinak, vychází se z toho, že spoludlužníci se mají mezi sebou vypořádat 50:50).

Pakliže Vám za trvání soužití vznikl závazek, nelze požadovat, aby se Vaše expartnerka na jeho úhradě podílela z toho titulu, že jde o závazek vzniklý v době společného soužití, nepostačuje ani to, pokud byste prokázal, že jste dotčené prostředky vynaložil na náklady společné domácnosti. K tomu, abyste mohl něco požadovat, by bylo nutné prokázat, že jste tyto prostředky např. půjčil své tehdejší partnerce (ať již přímo, nebo tou formou, že jste uhradil něco, co měla hradit sama ovšem s tím, že Vám tyto prostředky vrátí), že jste za tyto prostředky zakoupil věc pro sebe nebo do Vašeho podílového spoluvlastnictví atd. Je třeba počítat s tím, že v rámci vedení společné domácnosti se počítá s tím, že není-li prokazatelně sjednáno jinak, jednotliví členové přispívají na náklady společné domácnosti aniž by se řešilo zda někdo přispěl více či méně. Rovněž je třeba počítat s tím, že pokud jste své partnerce poskytl finanční prostředky a nijak nebylo řešeno jejich vrácení, může argumentovat, že šlo o dar, ostatně i u pořízení věci za Vaše prostředky může dojít ke sporu ohledně toho, zda jde o Vaši věc, Věc kterou jste jí zakoupil coby dárek, či věc kterou jste sice zakoupil ze svých prostředků, ale s úmyslem, aby šlo o společnou věc v rámci společné domácnosti.

Jak výše vidíte, jde o poměrně komplikovanou záležitost a to neřešíme otázku promlčení, která by mohla zhatit úspěch ve sporu i v případě dokladatelnosti nároku na vrácení určité částky.

V případě potřeby doplňte a upřesněte svůj dotaz co do toho, jak byly získané prostředky použity a co lze dokázat (respektive co Vám bývalá partnerka uzná).

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.