Možnost majetkového vyrovnání po rozvodu v případě nesplacené části hypotéky na společném domě

Dotaz ze dne 1. 1. 2010 07:25.

Otázka

Prosím o radu, jak by se dala kalkulovat výše podílu na majetku v případě, kdy bych navrhla bývalému manželovi (BM) tak, abych mu vyplatila podíl na společném majetku - rodinný dům, který je v současnosti zatížen již pouze zbytkovou částí hypotéky. Předpokládám, že bych na sebe převedla zbylou část hypotéky, provedlo by se ocenění domu a následný podíl, který by náležel BM, by byl o polovinu zbylé hypotéky ponížen. Je tato cesta logická a v případě sporu by takto mohl rozhodnout i soud, anebo by BM náležela celá hodnota jedné poloviny bez podílu na zbývajícím dluhu? Předem upřímně děkuji za názory a případné jiné rady.

Odpověď

Dobrý den, v případě, že je společné jmění manželů (SJM) vypořádáváno dohodu, je zcela na bývalých manželích, na jakém vypořádání se shodnou. Rozhoduje-li o vypořádání soud, musí se řídit principy uvedenými v zákoně. Základním principem je, že podíly obou manželů na majetku (aktiva i pasiva) jsou stejné. Podíly mohou být upraveny odlišně s přihlédnutím k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění (např. jeden z manželů pro svou závislost promrhal značnou část majetku). Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Každý z manželů má také práva aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výlučného majetku použil na majetek společný a naopak musí vrátit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho osobní majetek (tzv. zápočty).

Vámi uváděná možnost je podle mého názoru v souladu s principem rovnosti podílů (nemohu posoudit, zda by se měly podíly nějak upravit nebo zda vzniká některému z manželů nárok na zápočet) – oba manželé dostanou stejně. Takto by mohl rozhodnout i soud. Záleží však na tom, jaká proti by uvedla druhá strana a jaký způsob vypořádání by požadovala ona. Soud může rozhodnout jiným způsobem, než který byste navrhovala. Nelze však pominout to, že za dluhy, které spadají do SJM, jsou odpovědni oba manželé a měli by i dluhy být předmětem vypořádání.

Ráda bych upozornila na to, že na základě vypořádání SJM, ať už dohodou nebo soudem, není banka, která hypotéku poskytla povinna změnit dlužníka. Pakliže jste hypotéku převzali oba, je zcela na bance, zda převede hypotéku jen na Vás (v praxi se tak téměř neděje, jelikož by si banka zhoršila postavení, měla by méně o jednu osobu, po které by dluh mohla vymáhat). I když podle vypořádání máte zbylou hypotéku uhradit jen Vy, v případě nehrazení se banka může obrátit i na druhého dlužníka (pokud nedá souhlas k převedení jen na Vás). S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou