zúžení SJM

Dotaz ze dne 30. 9. 2009 14:06.

Otázka

Dobrý den,

uvažujeme s manželem o koupi pozemku. Manžel podniká a chce, abychom pozemek uvedli pouze do mého vlastnictví, což by znamenalo, že bychom museli uzavřít smlouvu o zúžení SJM na tento pozemek. V případě, že by (nedejbože)se manžel v podnikání například zadlužil, mohly by být nějakou formou požadovány vyrovnání pohledávek přes tento pozemek?

děkuji

Odpověď

Dobrý den, zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu má jednu nevýhodu, je vůči třetím osobám účinné jen tehdy, pokud znaly její obsah. Což znamená, že při uzavírání smluv a přijímání závazků by musel druhou stranu seznámit s touto smlouvou (může být součástí těchto smluv). Kdyby tak manžel neučinil a tyto osoby neznaly její obsah, mohly by se chovat, jako kdyby neexistovala tj. postihnout i majetek, který smlouvou přešel do Vašeho výlučného vlastnictví. Pakliže by těmto osobám byl obsah smlouvy znám, nemohli by pro dluh manžela, postihnout majetek ve Vašem výlučném jmění. Nicméně bude-li se zúžení týkat je pozemku a nebude se vztahovat na jiné věci a závazky, stanou se dluhy z podnikání součástí společného jmění manželů a budou moci být postiženy ostatní věci ve společném jmění a věci ve výlučném vlastnictví manžela. Pakliže je manžel podnikatel, doporučovala bych provést zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti (tj. ve společném jmění budou jen věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a ostatní budou ve výlučném vlastnictví nehodného nebo druhého manžela) prostřednictvím soudu. V tomto případě není třeba jiné osoby informovat o zúžení. Také se tím zabrání, aby dluhy z podnikání byly součástí společného jmění manželů. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s. Společnou cestou