Druh-družka rozchod

Dotaz ze dne 20. 12. 2013 22:51.

Otázka

Dobrý den, mám dotaz ohledně rozchodu. Jsem se svým druhem 9 let, od začátku bydlíme v městském bytě v pronájmu. I když jsme si jej společně našli druh si jej nechal napsat sám na sebe. Společně jsme jej zařídili, já mám v bytě napsané trvalé bydliště, druh si jej do dnes ještě nepřepsal. Společně máme 2 děti. Před měsícem jsem se dozvěděla, že se vztahem je konec, protože si našel novou družku. Chci se zeptat na svá práva ohledně bytu. Předpokládám, že děti zůstanou se mnou. Pokud by mezi námi k dohodě o bytě nedošlo, jak mám dále postupovat a na co mám nárok. Je nám otec dětí povinen zajistit jiné bydlení? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že jste osobou ve společné domácnosti nikoliv nájemcem či společným nájemcem. V tomto případě mohou nastat tyto varianty:

a) S druhem se dohodnete, že nadále budete obývat byt Vy a děti tj. že to bude on kdo opustí byt. Nicméně proto abyste mohla obývat byt Vy jako nájemce, bude potřeba nejen dohody s druhem, ale především s pronajímatelem. Na něm by záleželo, zda by s Vámi uzavřel novou nájemní smlouvou. Pro úplnost dodávám, že přechod nájmu v případě opuštění společné domácnosti druhem již není možný.

b) S druhem se nedohodnete o tom, kdo z Vás bude byt nadále obývat. Vzhledem k tomu že on je nájemcem a Vy máte pouze odvozené právo bydlení (podotýkám, že trvalý pobyt v tomto směru nemá žádný význam), může Vás druh vyzvat, abyste v určité lhůtě opustila byt, který dosud společně obýváte.

I zde platí, že buď se na Vašem odstěhování dohodnete např. i s tím, že Vám druh pomůže najít jiné bydlení. V opačném případě by druh mohl podat k soudu žalobu, ve které by se dožadoval, abyste byt vyklidila bez náhrady, přičemž Vy byste měla právo argumentovat, že druhův požadavek je v rozporu s dobrými mravy, vzhledem k Vaší stávající situaci, rozpadu Vašeho vztahu a především vzhledem k ochraně nezletilých dětí, a proto žádáte, aby soud rozhodl o tom, že druh je povinen Vám zajistit (nikoliv zaplatit!) jiné bydlení (s největší pravděpodobností nájemní byt).

Podotýkám, že druh není oprávněn Vás vystěhovat "svépomocí". Pokud by se tak přesto stalo, je na místě volat Policii ČR a podat na příslušný obecní či městský úřad návrh na zachování pokojného stavu. V něm byste měla právo žádat, aby obec rozhodla, že máte právo byt obývat do doby, než o Vašem vyklizení a případné bytové náhradě rozhodne soud.

Ve svém dotaze jste také uváděla, že jste s druhem byt společně zařídili. Pokud jste vybavení domácnosti kupovali ze společných prostředků, jsou dané věci ve Vašem podílovém spoluvlastnictví. Opět platí, že se buď na jejich rozdělení dohodnete nebo se obrátíte ve věci jejich vypořádání na soud.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem,

Petra Skuhrová

Občanská poradna o. s. Společnou cestou